xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าเร่งจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านกว่า 3 หมื่นลำ ก่อนใบรับรองหมดอายุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าเร่งจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านกว่า 5 หมื่นลำ เผยมีจดทะเบียนยังไม่ถึง 1.7 หมื่นลำ กำชับเจ้าท่าภูมิภาคประสานเจ้าของเรือก่อนหนังสือรับรองจากกรมประมงขาดอายุ และกลายเป็นเรือผิดกฎหมาย

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดี (ด้านปลอดภัย) กรมเจ้าท่า (จท.) ได้เป็นประธานในการประชุมรับฟังสถานการณ์ ข้อปัญหาและอุปสรรคของแนวทางการขับเคลื่อนการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3-6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านเสร็จสิ้นแล้ว มีเรือประมงเข้ารับการตรวจสอบและวัดขนาดจำนวนทั้งสิ้น 51,491 ลำ แบ่งเป็นเรือที่มีทะเบียน จำนวน 16,912 ลำ และเรือที่ยังไม่จดทะเบียน จำนวน 34,579 ลำ


กรณีเรือที่มีทะเบียนแล้ว ต้องได้รับการแก้ไขทะเบียนเรือให้ถูกต้อง และกรณีเรือที่ยังไม่จดทะเบียนต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
ซึ่งผลการจดทะเบียนเรือมีเรือที่เข้ารับการจดทะเบียนเรือเป็นจำนวนที่น้อยมาก กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ จึงกำหนดแนวทางให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3-6 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาดำเนินการขับเคลื่อนการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบเรือประมง และเพื่อให้ชาวประมงได้มีสิทธิในการประกอบอาชีพโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย


สำหรับการแก้ไขรายการในทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ รวมทั้งการออกใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรกและการจดทะเบียนเรือไทย และขอความร่วมมือให้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 3-6 และสาขา ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่นำเรือประมงพื้นบ้านมาตรวจสอบแล้ว เร่งยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเรือก่อนหนังสือรับรองจากกรมประมงจะขาดอายุ


ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กลุ่มทะเบียนเรือและนิติกรรม 0-2233-1311 ต่อ 301

นายกริชเพชร ชัยช่วย  รองอธิบดี (ด้านปลอดภัย)  กรมเจ้าท่า  (จท.)

นายสมพงษ์ จิระศิริเลิศ รองอธิบดี (ด้านปฏิบัติการ) กรมเจ้าท่า  (จท.)


กำลังโหลดความคิดเห็น...