xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวลือเรื่องพนักงานขายเดอะมอลล์บางกะปิติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่มีการปรากฏการเผยแพร่ข่าวลือต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานขายห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการทั้งในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และในเครือทุกสาขา ได้มีการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ทุกวัน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในจุดให้บริการใกล้ชิดลูกค้า และหากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดให้พบแพทย์ทันที และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข


ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และในเครือทุกสาขา ตระหนักดีถึงความสำคัญ
ในความปลอดภัยของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล ทั้งการเฝ้าระวังและการป้องกันขั้นสูงสุดนับแต่มีการเริ่มแพร่ระบาดในประเทศจีน ทั้งการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในทุกพื้นที่ การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆ พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ มีความห่วงใยและขอเรียนยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่ประการใด จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และโปรดระมัดระวังในการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันการตื่นตระหนกและสร้างความเข้าใจผิดในสังคม และหากพบผู้มีเจตนาส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...