xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี ออลล์ โชว์ปี 62 รายได้รวมโต 8.3%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซีพี ออลล์เผย เซเว่น อีเลฟเว่น ปี 2562 มีรายได้รวม 571,110 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2561 คิดเป็น 8.3% กำไรสุทธิ 22,343 ล้านบาท เติบโต 6.8% ไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการรองรับการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 124,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากปีก่อน จากการเติบโตของรายได้จากการขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแม็คโคร และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ เป็นผลจากความสำเร็จของแผนกลยุทธ์การขยายสาขาและการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563


สำหรับผลประกอบการที่เติบโตของบริษัทมาจากวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมกับสถาบันการเงิน 7 สถาบันให้บริการรับฝาก-ถอน (Banking Agent) ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, การให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ All Café และการกำหนดเป้าเปิดสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น 700 สาขาต่อปี นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ยังได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Company ประจำปี 2562 ซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเภทค้าปลีกสมัยใหม่ ถือเป็นการรักษาตำแหน่งบริษัทในใจคนไทยประเภทค้าปลีกสมัยใหม่ 2 ปีติดต่อกัน (2561-2562) หลังจากขยับจากอันดับ 2 ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 จากการสำรวจเมื่อปีก่อนหน้า โดยก่อนหน้านี้ เซเว่น อีเลฟเว่นก็เพิ่งได้รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2019” ประเภทร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ในฐานะแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออันดับ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยนิตยสารแบรนด์เอจเช่นกัน


เช่นเดียวกับผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2019 หรือดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI โดย S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ซีพี ออลล์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของโลกของกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม World Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 (2018-2019) และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 (2017-2019)


ซีพี ออลล์ยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปีที่ผ่านมาได้เดินหน้านโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีและผลิตผลทางการเกษตรผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ 24 ช้อปปิ้ง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนภาคการศึกษา พัฒนาเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ฯ และเครือข่ายไปแล้วกว่า 54,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 5,100 ล้านบาท และการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์คนไทยลดใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นเงินสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดไปแล้วจำนวน 134 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของบริษัท คือ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน”


กำลังโหลดความคิดเห็น