xs
xsm
sm
md
lg

“วรวุฒิ อุ่นใจ” ลงสนามการเมืองพรรคกล้า ลาออกประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาคมผู้ค้าปลีกไทยขอแจ้งให้ทราบว่า นายวรวุฒิ อุ่นใจ ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยในวาระ พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563 ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจด้านอื่นตามที่ตั้งใจไว้ ทําให้ไม่สามารถสละเวลาเพื่อบริหารงานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ในการนี้ ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยจึงขอเรียนแจ้งมายังท่านสื่อมวลชนเพื่อโปรดทราบ และจะได้
ไม่เกิดความสับสน ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ที่จะมารักษาการในตําแหน่งประธานสมาคมฯ จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย วาระ พ.ศ. 2563-2565 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และจะแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนทราบต่อไป


รายงานข่าวระบุว่า นายวรวุฒิ โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ระบุว่าได้ตัดสินใจลงสนามการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคกล้าที่เปิดตัวมาเมื่อเร็วๆนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...