xs
xsm
sm
md
lg

ซีอีโอเครือซีพี รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม 2563 บุคคลต้นแบบส่งเสริมพุทธศาสนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2563 แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่อุทิศตนทำงานเพื่อส่งเสริม เผยแผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ จากการริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน และปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องและกำลังก้าวสู่ปีที่ 9 ในปีนี้ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธกว่า 40 องค์กร ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


กำลังโหลดความคิดเห็น...