xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” เตรียมชง “สมคิด” เสนอบิ๊กตู่ตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์แห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุริยะ” เตรียมเสนอ “สมคิด” ชงนายกฯ ตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ คาดจัดตั้งได้ใน 3 เดือนหลังเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทยเสนอ 3 ข้อให้เร่งรัดดำเนินการ หวังให้นโยบายเกิดการเร่งรัดเพื่อให้ทันสถานการณ์โลกหวังให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ปรับตัวได้ทันท่วงที

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการเข้าพบกับเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทยที่เสนอให้เร่งรัดนโยบายปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เสนอต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย คาดว่าจะสามารถตั้งคณะกรรมการฯ ได้ภายใน 3 เดือนนับจากนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายสมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย ได้นำคณะเข้าหารือกับนายสุริยะ โดยเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 3 ข้อ คือ 1. ให้เร่งรัดและปรับนโยบาย แผนงานและมาตรการต่างๆ ของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปในเชิงรุก ปรับแผนส่งเสริมให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. ให้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบบูรณาการโดยตรง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าไปในแนวทางเดียวกัน

3. ควรจะให้มีการเตรียมการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในระยะเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานครั้งสำคัญนี้ โดยมีแผนงานต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนแผนทางอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องสภาวะของโลกในระยะยาว การจัดทำแผนการเตือนล่วงหน้าของภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ทันต่อเหตุการณ์แก่ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ตลอดจนธุรกิจต่อเนื่องที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมให้ทันต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นอนาคต การบริหารจัดการด้านผลิตการใช้กระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมรองรับการใช้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และการศึกษาและควบคุม กำจัดมลพิษจากแบตเตอรี่และของเสียต่างๆ ที่อาจเกิดจากยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...