xs
xsm
sm
md
lg

โออาร์ขยายโครงการขวดแลกยิ้ม สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โออาร์ขยายโครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ในสถานีบริการพีทีที สเตชั่น ร่วมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) ร่วมประชาสัมพันธ์เสื้อยืดอัปไซคลิ่ง (Upcycling) ณ สถานีบริการพีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ และกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้มูลค่าของขยะรีไซเคิล โดยเสื้อยืดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยรีไซเคิลที่ได้มาจากขวดพลาสติกใสเพ็ต (PET) รีไซเคิลที่สมาชิกโครงการฯ นำมาร่วมโครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ของโออาร์ ซึ่งจะใช้ขวดพลาสติกใสเพ็ต 12 ใบในการผลิตเสื้อยืดอัปไซคลิ่ง 1 ตัว

ทั้งนี้ สมาชิกโครงการฯ สามารถใช้คะแนนสะสมจากการแลกขวดนำมาใช้แลกเสื้อยืดอัปไซคลิ่งภายในธันวาคม 2562 ได้อีกด้วย

โครงการฃวด แลก ยิ้ม ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ปัจจุบันสามารถคัดแยกขวดพลาสติกใสเพ็ต (PET) จากตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการพีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่ สถานีบริการพีทีที สเตชั่น สาขาประชาอุทิศ-ลาดพร้าว และศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ได้กว่า 4,000 กิโลกรัม โดยโออาร์จะติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติ เพิ่มเติมอีก 10 แห่งภายในปี 2563 เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนให้ดีขึ้น และให้สถานีบริการพีทีที สเตชั่น เป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...