xs
xsm
sm
md
lg

เปิดชิงสัมปทานดิวตี้ฟรีดอนเมือง “เซ็นทรัลฯ” หมดสิทธิ์เหตุมีคดีฟ้องร้อง ทอท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 ต.ค.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคางานให้สิทธิประกอบการกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือดิวตี้ฟรี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 ราย สัญญา 10 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2576 โดยเอกชนสนใจซื้อเอกสารประกวดราคา (TOR) ได้ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. 2562-8 พ.ย. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น.

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และดูสถานที่ประกอบกิจการในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป กำหนดยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในวันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00-11.00 น. โดยจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป กำหนดการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในวันที่ 12 ธ.ค. และ 13 ธ.ค. 2562 กำหนดเปิดซองข้อเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุดในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 09.30 น.

ทั้งนี้ ทอท.ได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอว่า 1. นิติบุคคลไทยรายเดียว หรือหลายรายรวมกลุ่มเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วมลงทุน (Consortium) ที่มีผู้รับผิดชอบหลัก (Lead Firm) เป็นนิติบุคคลไทย ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 2. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือสมาชิกในกลุ่มต้องไม่เป็นผู้ถูก ทอท.บอกเลิกสัญญาหรือมีหนี้ค้างชำระ หรือต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือข้อกฎหมายกับ ทอท.ที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลาการ

3. ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในไทย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการในปัจจุบัน มีประสบการณ์บริหารดิวตี้ฟรีในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ในพื้นที่เดียวกันไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการในปัจจุบัน เป็นต้น
4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นรายเดียวกันกับผู้ซื้อเอกสาร

แหล่งข่าวจาก ทอท.ระบุว่า เงื่อนไขห้ามผู้มีข้อพิพาทหรือมีการฟ้องร้องกับ ทอท.ยื่นประมูลนั้นจะส่งผลให้กลุ่มเซ็นทรัลฯ อาจไม่สามารถเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ได้ เนื่องจากมีกรณีฟ้องร้องในการก่อสร้างศูนย์การค้า เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชัวรี เอาต์เลต ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN กับ ทอท.
ขณะที่ปัจจุบันกลุ่มคิงเพาเวอร์เป็นผู้รับสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 (ระหว่างประเทศ) พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. จ่ายผลตอบแทน ทอท.เดือนละ 63 ล้านบาท หรือปีละ 756 ล้านบาท สัญญา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2565

ขณะที่ ทอท.มีแผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส 3 ซึ่งจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 (อาคารผู้โดยสารในประเทศหลังเก่า) โดยมีแนวคิดที่จะใช้อาคารหลังที่ 3 สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ และเปลี่ยนอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 จากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศ ส่วนอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งอยู่ตรงกลาง ปัจจุบันให้บริการผู้โดยสารในประเทศ เมื่อเฟส 3 เสร็จจะปรับให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างการให้บริการผู้โดยสารในประเทศกับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ตามสถานการณ์

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการใช้อาคารผู้โดยสารทั้ง 3 อาคารจะมีผลต่อพื้นที่การใช้ดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมือง ที่ ทอท.เปิดประมูลและเริ่มต้นสัญญารอบใหม่ในปี 2565 แน่นอน


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลฯ ไม่สามารถยื่นประมูลในนาม CPN ได้เนื่องจากผิด TOR กรณีมีการฟ้องร้องกับ ทอท. ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้กีดกันใดๆ เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าว ทอท.ใช้เป็นข้อกำหนดใน TOR มานานแล้ว และเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประมูลดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิก่อนหน้านี้ แต่ทั้งนี้หากกลุ่มเซ็นทรัลฯ จะยื่นประมูลในนามนิติบุคคลอื่นก็ไม่มีปัญหา ขอให้มีคุณสมบัติตามที่ ทอท.กำหนดสามารถยื่นประมูลได้

สำหรับการพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 ที่จะปรับใช้อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 เป็นภายในประเทศและใช้อาคาร 3 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งต้องย้ายพื้นที่ดิวตี้ฟรีจากอาคาร 1 มาอยู่อาคาร 3 นั้น นายนิตินัยกล่าวว่า ใน TOR จะระบุถึงแผนพัฒนาดอนเมืองไว้ในเงื่อนไขว่า ผู้ได้รับสัญญาจะต้องย้ายพื้นที่ดิวตี้ฟรีจากอาคาร 1 มาใช้พื้นที่อาคาร 3 ซึ่งอาคาร 3 ที่ก่อสร้างใหม่จะมีพื้นที่ดิวตี้ฟรีมากกว่าอาคารเดิมประมาณ 1 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม ทอท.จะมีการชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ที่เข้าร่วมประมูลต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...