xs
xsm
sm
md
lg

สมอ.ตั้งเป้าปี 63 กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากยางเพิ่มอีก 10 มาตรฐาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมอ.ตั้งเป้าปี 2563 ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มอีก 10 มาตรฐาน จากที่กำหนดแล้ว 168 มาตรฐาน พร้อมผลักดันอาเซียนลดอุปสรรคทางการค้าผลิตภัณฑ์ยางในภูมิภาคเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก โดยในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกยางพาราจำนวนกว่า 147,343.4 ล้านบาท และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางจำนวนกว่า 353,442.9 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน สมอ.ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากยางพาราแล้วจำนวน 168 มาตรฐาน และมีแผนการกำหนดเพิ่มอีกในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 10 มาตรฐาน เช่น แผ่นยางปูทางผ่านเสมอระดับรถไฟ แผ่นยางปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตา และยางรัดเอวพยุงหลัง ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพาราธรรมชาติของไทย

ขณะเดียวกัน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สมอ.ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-Based Product Working Group - RBPWG) ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ) ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยโดย ดร.วราภรณ์ ขจรไชยกูล ประธานกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ทำหน้าที่เป็นรองประธานการประชุม โดยมุ่งเน้นการพิจารณาแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี 2563-2568 (Strategic Plan 2020-2025) ซึ่งจะผลักดันกิจกรรมสำคัญ คือ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางที่มีนวัตกรรมด้านการมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางที่มีนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

อีกทั้งเป็นวาระที่ประเทศไทยเป็นแกนนำ (Lead Country) ในการพิจารณากำหนดจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ยางในการประชุม ISO/TC 45 - Rubber and rubber products ด้วย ซึ่ง สมอ.ตั้งเป้าหมายจะทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธาน ACCSQ RBPWG ในการประชุมครั้งถัดไปในปี 2563

สำหรับการประชุมดังกล่าวยังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการยางของอาเซียน (ASEAN Rubber Testing Laboratory Committee - ARTLC) ขึ้นเป็นครั้งแรก ประเทศไทยโดย ดร.กฤษฎา สุชีวะ ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างห้องปฏิบัติการยางของอาเซียนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการยกระดับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ส่งเสริมอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของอาเซียน อันจะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ยางของไทยที่มีศักยภาพสูงในตลาดโลก อาทิ ผลิตภัณฑ์แผ่นยางและถุงมือยาง อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...