xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ นำหลักสูตรที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาสู่ประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เครือข่ายโรงเรียนหลักสูตรเบซิส (BASIS Curriculum Schools Network) เครือข่ายโรงเรียนชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาที่สร้างชื่อเสียงมากว่า 20 ปี จากการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลกและก้าวสู่โลกแห่งมืออาชีพ ด้วยความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมปลูกฝังทัศนคติที่ดีและจิตสาธารณะ อันเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการเป็นบุคคลคุณภาพ พร้อมเปิดวิทยาเขตใหม่ในประเทศไทย โดยยก โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) เป็นโรงเรียน ‘เรือธง’ แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ 35 ของเครือข่ายโรงเรียนหลักสูตรเบซิส โดยนำหลักสูตรการศึกษาระดับโลกมาสู่ประเทศไทย มุ่งหวังพัฒนาเยาวชนพร้อมยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ก้าวไกลสู่สากล


นางอลิซาเบธ ธีส์ อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า “สิ่งที่ทำให้เบซิสแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ก็คือโมเดลการสอน ซึ่งหลักสูตรของเบซิสมีความเข้มข้นครบทุกด้าน และที่สำคัญคือครูผู้สอนที่เป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียน เบซิสคัดเลือก Subject Expert Teacher (SET) ซึ่งเป็นครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชามาสอน เพื่อให้เด็กได้มีความรู้แปลกใหม่และสนุกสนาน ควบคู่ไปกับ Learning Expert Teacher(LET) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน สำหรับการเปิดภาคการศึกษาแรกได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนและผู้ปกครอง โดยในปีแรกได้เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 5 และเราได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจึงได้เปิดห้องเรียนเพิ่มสำหรับชั้น PreK1 และ G1 ซึ่งเราต้องขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ในอนาคตเราคาดว่าจะต้องมีการเพิ่มจำนวนห้องเรียนไปพร้อมๆ กับเพิ่มชั้นเรียนไปจนถึงเกรด 12 ในปีถัดๆ ไป

ถึงแม้โรงเรียนนาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะเป็นโรงเรียนใหม่ในประเทศไทย แต่เราไม่ใช่มือใหม่ด้านการศึกษา เพราะหลักสูตรของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเราให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกครู เพื่อให้ได้ครูที่มีทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ และเปี่ยมด้วยความรักในการสอน ซึ่งเราได้คัดเลือกครูจำนวน 30 ท่าน จากผู้สมัครมากกว่า 5,000 คนทั่วโลก มาเป็นครูประจำของเราที่นี่ โดยเราเชื่อว่าครูที่ดีจะช่วยจุดประกายให้นักเรียนได้เรียนรู้และก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งช่วยสร้างความสนใจ ทำให้นักเรียนอยากทดลองสิ่งใหม่ๆ ซึ่งหลักสูตรของเราถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะรอบด้านและจะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้เปิดภาคการศึกษาแรกเป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครอบครัวคนไทยและต่างชาติ นอกจากพันธกิจด้านการศึกษาแล้ว โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนที่ดี และมีส่วนร่วมกับชุมชนในย่านพระราม 2 ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด เจ้าของโครงการ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่อยู่เบื้องหลังการนำหลักสูตรเบซิสมาสู่ประเทศไทย โดยจุดที่ตั้งของโรงเรียนได้อยู่ใจกลางของทำเลทองย่านพระราม 2 ซึ่งทางกลุ่มทองสิมาได้พัฒนามาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ทำเป็น Super Block ที่ทำให้คนในชุมชนสามารถสัญจรทางเท้าได้อย่างสะดวก โดยใช้เวลาในการเดินทางจากที่พัก โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลได้ภายใน 15 นาทีเท่านั้น


นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มทองสิมาได้ร่วมกับ เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง ที่มีมาตรฐานการศึกษาระดับโลก โดยได้คัดเลือกเบซิสจากเรื่องหลักสูตร มาตรฐาน คุณภาพ ประวัติความสำเร็จที่ผ่านมา และความสามารถในการจัดหาบุคลากร โดยเฉพาะคุณครู โดยเบซิสเป็นผู้บริหารและดูแลหลักสูตร รวมถึงคัดเลือกครูอาจารย์ที่เหมาะสม ซึ่งตัวอาจารย์ใหญ่เองก็มีประสบการณ์ในเครือเบซิสมากว่า 10 ปี อีกประการหนึ่ง เครือข่ายเบซิสถูกก่อตั้งในช่วงเริ่มต้นของยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นช่วงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ และเบซิสเองก็ได้ปรับตัวเองมาโดยตลอดเพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยมากขึ้น จุดนี้ทำให้เรามั่นใจว่าโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ เป็นทางเลือกที่ดีและตอบโจทย์สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุตรหลานเพื่อให้เขามีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าวิทยาเขตของประเทศไทยมีความสมบูรณ์แบบที่สุด เพราะได้นำเอาหลักสูตรและความต้องการของผู้สอนเข้ามาสู่ขั้นตอนการออกแบบ รวมถึงมีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนและคุณครูสามารถใช้พื้นที่ในการเรียนรู้ให้ได้ประโยชน์สุงสุด และยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อปลุกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งจะช่วยทำให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต”

พร้อมกันนี้ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีเปิดตัวโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และสมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยบุคคลสำคัญและผู้มีชื่อเสียง เช่น รศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิรัชกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา และ นางแครอล ชุง ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษานานาชาติจากคอลเลจ บอร์ด องค์กรการศึกษา ผู้นำการสอบวัดระดับมาตรฐานโลก มาร่วมพูดคุยบนเวทีเกี่ยวกับ “เส้นทางการศึกษาสู่ความสำเร็จในยุคศตวรรษที่ 21” พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ “มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์” ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจในหลักสูตรของโรงเรียน สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้ที่ 0-2415-0099 หรือ https://basis.ac.th/
กำลังโหลดความคิดเห็น...