xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” สั่งแก้รถติด “ถ.กัลปพฤกษ์” -ต.ค.สรุปผลทดสอบใช้ยางพารา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
“ศักดิ์สยาม” กำชับ ทช.เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ สั่งเร่งแก้รถติดถนนราชพฤกษ์-กัลปพฤกษ์ ย้ำ ต.ค.สรุปการใช้ยางพาราเพิ่ม ด้าน ทช.เผยของบปี 63 กว่า 4.8 หมื่นล้านซ่อม-สร้าง หนุน ศก.และท่องเที่ยว เร่งทดสอบยางพารา ลดแรงกระแทก 30%


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในงานวันครบรอบ 17 ปี ก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ว่า ได้กำชับเรื่องเร่งด่วนให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งรัฐบาลได้เร่งเรื่องงบกลางให้แล้ว ซึ่งจะมีการประสานกับกรมบัญชีกลางในการพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ให้ ทช.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้ โดยจะมีการตั้งศูนย์เพื่อรับสถานการณ์และเตรียมเครื่องมือต่างๆ รวมถึงสะพานเบลีย์เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันที


ส่วนนโยบายการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางนั้น ทช.ได้ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศึกษาแนวทางการนำยางพารามาใช้ในงานบำรุงรักษาทาง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดยกำลังเร่งทดสอบและออกแบบ เช่น แบริเออร์ที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบ โดยผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลาจะพัฒนายาง AC ผสมกับยางพาราดิบ โดยเพิ่มสัดส่วนผสมของยางได้มากกว่าในอดีตซึ่งจะเห็นผลในเดือน ต.ค.นี้


นอกจากนี้ ให้เร่งแก้ปัญหาจราจรติดขัดบนถนนกัลปพฤกษ์ที่กำลังก่อสร้างโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นคอขวด ซึ่งให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประสานกับตำรวจในการเพิ่มช่องทางจราจรพิเศษขาเข้าเมืองในช่วงเช้า และเพิ่มขาออกในช่วงเย็น เพื่อผ่อนคลายปัญหาจราจร

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2563 จำนวน 48,005.5657 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต ถนนเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค, ถนนในเขตผังเมืองรวม, ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว, ถนนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง, ถนนเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีการก่อสร้างจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตจำนวน 439 โครงการ ระยะทาง 843.905 กิโลเมตร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ จำนวน 140 โครงการ ความยาวรวม 9,167 เมตร ตลอดจนงานซ่อมบำรุงโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท เป็นต้น

รวมทั้งการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการซ่อมสร้างตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม โดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ ซึ่งในส่วนของ ทช.ได้ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศึกษาแนวทางการนำยางพารามาใช้ในงานบำรุงรักษาทาง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดย ทช.ได้ติดตั้งเสาหลักนำทางเป็นต้นแบบ prototype แล้วที่จังหวัดตรัง รวมถึงแบริเออร์แบบ Single Slope Barrier หุ้มด้วยยางพารา หนา 2 นิ้ว ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ สามารถลดแรงกระแทกเพิ่มขึ้นได้ถึง 30% และคาดว่าจะลดความรุนแรงของอัตราการบาดเจ็บลงได้

ส่วนโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2563 เช่น โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทริมทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร รวม 5 สายทาง ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ ถนนสายแยก ทล.4003 (กม.ที่ 14+350) ถึงบ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี, ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ระยะทาง 9.085 กิโลเมตร และถนนสายแยก ทล.4002 (กม.ที่ 13+100)-บ้านแหลมสันติ อำเภอหลังสวน, ละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 19.891 กิโลเมตร ถนนผังเมืองรวม ถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 3.222 กิโลเมตร และถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ ระยะทาง 7.425 กิโลเมตร

ปัจจุบัน ทช.มีถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศจำนวน 3,267 สายทาง ระยะทางรวม 47,960 กิโลเมตร ปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 46,786 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 40,865 ล้านบาท คิดเป็น 87.35%


ในปีงบประมาณ 2562 มีโครงการที่ ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น ถนนสายแยก ทล.1098-ทล.1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ถนนทางหลวงชนบท สาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย, สะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟบนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1012 แยก ทล. 4-บ้านกลาง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม, ถนนสายแยก ทล.108-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (ตอนที่ 2) ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4-ทล.4054 เลียบแนวชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, ถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ฯลฯ


นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120-แยก ทล.2-บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านสระน้อย-บ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2-ทล.211 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, โครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4001-บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4198-เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัดชุมพร


สำหรับโครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงกาญจนาภิเษก-ถนนราชพฤกษ์) ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร, โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) (กม.22+900-กม.31+250) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์-ทล.345 ระยะทาง 8.350 กิโลเมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนกำลังโหลดความคิดเห็น...