xs
xsm
sm
md
lg

โฟร์โมสต์รับเกียรติบัตร “โครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ นำโดย นายสุทธิพงศ์ ลาภอนันต์ และคุณรังคณา ญาโน ฝ่ายความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เข้ารับเกียรติบัตร “โครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้” โดยได้รับเกียรติจากนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ทางโครงการจะนำกล่องนมยูเอชทีที่ได้รับบริจาคจากเครือข่ายในปีนี้ไปรีไซเคิลเป็นกระดาษสำหรับใช้ในการเขียนอักษรเบรลล์ มอบแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด 13 โรงเรียนทั่วประเทศต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...