xs
xsm
sm
md
lg

ได้ฤกษ์เปิดใช้สะพานเมย 2! ดีเดย์ 30 ต.ค. “ไทย-พม่า” เซ็นข้อตกลงร่วมแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ศักดิ์สยาม” เซ็นข้อตกลง “พม่า” กำหนดการใช้สะพานมิตรภาพไทย-พม่า (สะพานแม่น้ำเมย แห่งที่ 2) ดีเดย์เตรียมเปิดใช้ 30 ต.ค. 62 รองรับปริมาณการขนส่งสินค้า คาดมูลค่าการค้าเพิ่ม 5-8% จากที่ปี 61 ที่มีมูลค่ากว่า 7.7 หมื่นล้าน


วันนี้ (2 ต.ค.) ณ กระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอู ฮาน ซอ รัฐมนตรีกระทรวงการก่อสร้าง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ซึ่งความตกลงฉบับนี้ ทั้งสองประเทศจะสามารถร่วมกันกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร การใช้สะพาน การวางแนวทางและหาวิธีการดูแลและบำรุงรักษาสะพานให้สามารถรองรับความต้องการและใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ผ่านการปรึกษาหารือ ประสานงาน และความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความตกลงฉบับนี้


สำหรับสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 จะสามารถอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ การขนส่งสินค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและในภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้กรอบความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกรอบการพัฒนาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย

นับตั้งแต่ไทยและพม่าได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2491 เป็นเวลา 70 ปี และเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพและมิตรภาพอันดีระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังแสดงจุดยืนร่วมกันใน “การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ” (Natural Strategic Partnership) เพื่อประสานความร่วมมือในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ การสร้างสันติภาพและความปรองดอง รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมอย่างไร้รอยต่อผ่านโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นประธานร่วมกับ ฯพณฯ อองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ใน “พิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2” อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า การลงนามดังกล่าวเป็นการกำหนดข้อตกลงในการใช้สะพาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้กำหนดพิธีเปิดใช้สะพานในวันที่ 30 ต.ค. 2562 นี้ โดยปัจจุบันตัวสะพานก่อสร้างเสร็จแล้ว ส่วนอาคารด่านศุลกากรทั้งสองฝั่งการก่อสร้างคืบหน้า 99% แล้ว

สำหรับการก่อสร้างและเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ถือว่าเป็นตัวอย่างของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ โดยสะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังถนนสายแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี-กอกาเรก ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ยกระดับมาตรฐานด่านพรมแดน และส่งเสริมการจัดตั้งเมืองคู่แฝดชายแดน (Sister Cities) และยังสนับสนุนเส้นทางสำคัญที่ไทยและพม่าได้ร่วมกันพัฒนา

ได้แก่ โครงข่ายคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ที่จะเชื่อมเส้นทางการค้าของพม่า ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากทะเลอันดามันไปสู่ทะเลจีนใต้ เปิดประตูการค้าการลงทุนจากดานัง สู่เมาะลำไย เชื่อมโยงสินค้าไปยังจีน อินเดีย และบังกลาเทศ

กำลังโหลดความคิดเห็น...