xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมบรรเทาทุกข์พี่น้องชาวอุบลฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้พี่น้องชาวอุบลฯ ใน 25 อำเภอประสบภัย กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดยตัวแทนกรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นายพิชัย โสภณประไพวงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายเจริญ ปัญญาอธิสิน (ที่ 4 จากซ้าย) และนางอัญชลี ชาลีจันทร์ (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บริษัท เกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด ร่วมส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความปรารถนาดีไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด มูลค่า 1,200,000 บาท น้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 120 แพก สุขาเคลื่อนที่จำนวน 10 ห้อง มูลค่า 234,330 บาท พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 50,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 1,400,000 บาท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทยยังได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนหลังน้ำลด โดยบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมมอบส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับค่าอะไหล่ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ตกแต่งทุกรายการ สำหรับรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสืบเนื่องจากพายุโซนร้อน โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานฮอนด้าในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 ธันวาคม 2562 และบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จะจัดกิจกรรม Honda Mobile Free Service โดยออกให้บริการตรวจเช็กสภาพรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฟรี ณ เทศบาลวารินชำราบและเทศบาลทุ่งศรีเมือง ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 และ ณ ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1-15 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย เกิดจากการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด โดยการสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้าเข้าเป็นกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวไทยในยามต้องเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนฮอนด้าฯ ได้อย่างทันท่วงที และสร้างประโยชน์สุขให้แก่คนไทย ดังเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป
นายกิตติพล เกียรติสุรนนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด มอบสุขาเคลื่อนที่จำนวน 10 ห้อง มูลค่า 234,330 บาท โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ
นายอาภรณ์ เศรษฐปิยานนท์ (แถวยืน กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด มอบเงินสดจำนวน 50,000 บาท พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 120 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
นายปรีชา ฟูเทพ (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด มอบถุงยังชีพจากกองทุนกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
000 บาท พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 120 แพก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
นายปรีชา ฟูเทพ (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด มอบถุงยังชีพจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
นายพิชัย โสภณประไพวงษ์ (ขวา) ตัวแทนกรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบถุงยังชีพจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


กำลังโหลดความคิดเห็น