xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าเปิดกว้างดึงผู้หญิงเข้าสู่อาชีพ “นักเดินเรือสากล”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“กรมเจ้าท่า” เปิดงานวันทางทะเลโลกปี 62 เพิ่มบทบาทผู้หญิง เข้าสู่วงการเดินเรือไทยมากขึ้น เพื่อให้ทัดเทียมตลาดเดินเรือสากล ตามแนวทาง IMO เปิดกว้างทั้งระดับปฏิบัติการ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่บังคับการบนเรือพาณิชย์ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเดินเรือของไทยและทั่วโลก

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานกิจกรรมวันทางทะเลโลกประจำปี 2562 ว่าในปีนี้ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในภาคการขนส่งทางน้ำ หรือ “Empowering Women in the Maritime Community” เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันทางทะเลโลก หรือ World Maritime Day

โดยกรมเจ้าท่าได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการเดินเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการทำงานในสาขาอาชีพดังกล่าวของไทยมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินของ IMO ในปี 2564 ที่สมาชิกทุกประเทศ ต้องปฏิบัติในด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเลและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้บรรลุตามเป้าหมาย

“ในอดีตจำนวนคนทำงานขนส่งทางน้ำมักเป็นผู้ชาย ต่อจากนี้จะเป็นการเปิดโอกาสเปิดกว้างให้ผู้หญิงเข้ามาร่วมทำงานในสาขานี้มากขึ้น ปัจจุบันการทำงานด้านการขนส่งทางน้ำมีการใช้ระบบเทคโนโลยีมาก ดังนั้น เรื่องเพศจึงไม่มีผลต่อการทำงาน ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ และผู้หญิงมีความละเอียดมากกว่าเพศชายในบางเรื่องด้วย โดย ในปีหน้าโรงเรียนพาณิชยนาวีจะเปิดรับผู้หญิงเข้าเรียนมากขึ้น อยู่ที่ว่าผู้หญิงจะสนใจแค่ไหน” รมช.คมนาคมกล่าว

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรมวันทางทะเลโลกต่อเนื่องทุกปี และปีนี้ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งทางน้ำตามข้อตกลงของ IMO ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในสมาชิก โดยกรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในอาชีพการขนส่งทางน้ำมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เนื่องจากที่ผ่านมาสายอาชีพดังกล่าวส่วนใหญ่ล้วนมีแต่ผู้ชายที่เข้ามาประกอบอาชีพ

“บทบาทของผู้หญิงในวงการเดินเรือเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับสากล เพราะถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย ซึ่งไทยเองในฐานะที่เป็นสมาชิก IMO พร้อมที่จะเปิดกว้างให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เห็นได้จากขณะนี้กิจการเดินเรือโดยสารหลายรายมีผู้หญิงเป็นผู้บริหารระดับสูง และยังเป็นเจ้าของกิจการ และยังพบว่า มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกัปตันเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าความสามารถของผู้หญิงไทยสามารถปฏิบัติการ และบริหารงานในกิจการเดินเรือได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเช่นเดียวกัน” นายสมศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ การขนส่งทางทะเลและทางเรือ มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากการใช้บริการขนส่งทางน้ำ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 90% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ถือระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และต้นทุนต่ำ ทำให้การขยายกองเรือระหว่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกันกรมฯต้องดำเนินการดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเดินเรือ โดยการเข้าไปตรวจสอบการบริหารจัดการขยะบนเรือ และแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการทำความสะอาดเรือ เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


กำลังโหลดความคิดเห็น...