xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.จับมือชไนเดอร์ อิเล็คทริค ตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านพลังงานใน EECi

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปตท.จับมือ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม PTT - Schneider Electric Innovation Center ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และความร่วมมือด้านระบบบริหารจัดการพลังงานระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 โดยมีนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย และนายธนากร วงศ์วิเศษ รองประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ร่วมลงนาม

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลังงาน ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ ผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม PTT - Schneider Electric Innovation Center ในพื้นที่โครงการวังจันทร์วัลเลย์ของ ปตท.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท.มุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมสร้าง New S-Curve เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. คือ People, Planet และ Prosperity

ขณะที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ โดยมีศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลก และเป็นพันธมิตรที่ดีกับ ปตท.มาโดยตลอด การสานพลังระหว่าง ปตท.และชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์นี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูงที่เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม หรือ Innovation Ecosystem ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Innovation Platform และ Smart Community เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ EECi ได้อย่างยั่งยืน อันจะช่วยยกระดับขีดความ สามารถการแข่งขันของไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้ต่อไป

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย กล่าวว่า นับเป็นก้าวสำคัญที่องค์กรชั้นนำของประเทศอย่าง ปตท.ในการสนับสนุนภาครัฐเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของชไนเดอร์ อิเล็คทริคเอง คือ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ ด้วยการสนับสนุนผ่านความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงาน ระบบอัติโนมัติในอุตสาหกรรม รวมถึงระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ทั้งนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 140,000 คน ใน 100 ประเทศ และด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่มีมากว่า 180 ปี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น...