xs
xsm
sm
md
lg

“บ้านปู” จัดทัพเสริมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บ้านปู” ปรับโครงสร้างการบริหาร ดึงมืออาชีพเสริมกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก้าวสู่ผู้นำด้านพลังงานแบบครบวงจร

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บ้านปูฯ ได้เสริมทีมผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ตลอดจนมีความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค มาร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนแรกของบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด โดยจะเข้ามารับบทบาทสำคัญในการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ และบริหารจัดการภาพรวมของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ที่สำคัญสามารถขยายบริการที่ครบวงจรให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

สำหรับ นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร โดยจะได้รับบทบาทสำคัญในการบริหาร บ้านปู อินฟิเนอร์จี ร่วมกับนายเจมส์ ทั้งด้านการบริหารจัดการ พัฒนาธุรกิจและการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มาเสริม Portfolio กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานให้แข็งแกร่งขึ้น

พร้อมกันนี้ยังแต่งตั้ง นายชนิต สุวรรณพรินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า โดยจะรับผิดชอบหน่วยธุรกิจพาหนะไฟฟ้าของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการให้บริการพาหนะไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างแอปพลิเคชัน เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อมอบบริการและโซลูชันที่ตอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ และรองรับการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต

นอกจากนี้ยังรวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และส่งมอบโซลูชันพร้อมบริการต่างๆ ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร

“บ้านปูฯ เชื่อมั่นว่าการเสริมทีมผู้บริหารชุดใหม่จะสามารถผลักดันองค์กร เสริมความแข็งแกร่งและต่อยอดความเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีบริการที่ครอบคลุมและตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ของโลก ที่สำคัญสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน” นางสมฤดีกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...