xs
xsm
sm
md
lg

แก้วิกฤตดอนเมืองสุดแน่น แผนด่วนเพิ่มช่อง ตม.-Visa On Arrival

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สนามบินดอนเมืองกางแผนแก้ปัญหาแออัดระยะเร่งด่วน เพิ่มช่อง ตม. และพื้นที่ Visa On Arrival พร้อมเตรียมแผนรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มระหว่างรอการขยายเฟส 3 ที่จะเสร็จเร็วสุดในอีก 4 ปีข้างหน้า

เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า จากการประเมินจำนวนผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61-ก.ย. 62) จะอยู่ที่ 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งเติบโตจากปีก่อน 1-2% ขณะที่ขีดความสามรถในปัจจุบันของอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 รองรับได้ที่ 30 ล้านคนต่อปี ทำให้เกิดปัญหาความแออัด ส่วนการพัฒนาเพื่อขยายสนามบินดอนเมือง เฟส 3 จะเริ่มแล้วเสร็จในปี 2566 ทำให้ในช่วง 4 ปีจากนี้ ทอท.จะต้องมีแผนในการแก้ปัญหาความแออัดเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1-2% ต่อปี หรือเพิ่มไปอยู่ที่ 45 ล้านคนต่อปี เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกมากที่สุด

ทั้งนี้ จากที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ของสนามบินดอนเมือง โดย ทอท.ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความแออัดในอาคารผู้โดยสารระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย

1. เพิ่มพื้นที่ Visa On Arrival เพื่อลดความแออัดจาก 639 ตารางเมตร เป็น 900 ตารางเมตร ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 31 สิงหาคม 2562 และเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว

2. ปรับปรุง/ขยายพื้นที่ Visa On Arrival ด้านทิศเหนือ (จาก 900 ตารางเมตร เป็น 1,500 ตารางเมตร) และเพิ่มช่องตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) บริเวณ (ขาเข้า จาก 39 ช่องตรวจ เป็น 51 ช่องตรวจ ขาออก จาก 36 ช่องตรวจ เป็น 40 ช่องตรวจ) ซึ่งได้จัดทำแบบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในธันวาคม 2562 สัญญาก่อสร้าง 150 วัน ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเมษายน 2563

3. การปรับ/เพิ่มกล้องให้สามารถมองเห็นผู้โดยสารบริเวณช่องตรวจ ตม.ทั้งขาเข้าและขาออก พร้อมทั้งบริเวณ Visa On Arrival เพื่อให้เห็นปริมาณความหนาแน่นของผู้โดยสารขณะรอตรวจหนังสือเดินทางเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อดูภาพจากโทรศัพท์มือถือแบบ Real Time โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

4. จัดจ้างแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่ ตม.ขาเข้า ซึ่งได้เปิดประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง (ครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2561 และครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2562) แต่ไม่มีผู้เสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนข้อกำหนดรายละเอียด (TOR) เพื่อเสนอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างอีกครั้งหนึ่ง

5. จัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ขาเข้า ณ บริเวณด้านทิศเหนือ 2 จุด และบริเวณด้านทิศใต้ 2 จุด รวมเป็น 4 จุด และติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งน้ำดื่มให้ผู้โดยสารเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้จัดทำป้ายแนะนำทางเลื่อนและบันไดเลื่อน และเพิ่มมาตรการการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาให้มากยิ่งขึ้น

6. ปรับปรุงระบบจัดเก็บเงินอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้นเพื่อให้มีความทันสมัย สามารถบริหารจัดการช่องจอดรถยนต์ และระบบเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะสามารถจัดหาและติดตั้งระบบทั้งหมดแล้วเสร็จภายในงบประมาณ 2563

ทั้งนี้ ในระหว่างรอดำเนินการจะปรับปรุงระบบเดิมให้ผู้ใช้บริการสามารถรับบัตรเข้าจอดได้แบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้พนักงานในการคีย์ข้อมูลจ่ายบัตรเพื่อลดความผิดพลาดในระบบจัดเก็บค่าบริการ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
กำลังโหลดความคิดเห็น...