xs
xsm
sm
md
lg

“อธิรัฐ” สั่งด่วน 15 วัน เร่งปรับโฉมท่าเรือแสนแสบ ติดที่กั้นกันตกน้ำ เพิ่มเรือ 5 ลำรองรับช่วงเร่งด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“อธิรัฐ” จัดระเบียบเรือแสนแสบเพิ่มความปลอดภัย ขีดเส้น 15 วันสั่งติดที่กั้นรอบท่าเรือกันตกน้ำ และจัดระเบียบการขึ้น-ลง เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งแต่เรือลำแรกจนถึงลำสุดท้าย ให้เพิ่มเรือบริการอีก 5 ลำรองรับแก้ผู้โดยสารแน่นลำเกินความจุ


นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมจัดระเบียบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ ร่วมกับกรมเจ้าท่า (จท.) และ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด หรือผู้ให้บริการเดินเรือในคลองแสนแสบว่า ได้มอบหมายกรมเจ้าท่า และบริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ โดยระยะเร่งด่วนปี 2562 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน


ให้กรมเจ้าท่า (จท.) จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือทุกท่าเรือ ไม่น้อยกว่าท่าเรือละ 1 คน จำนวน 28 ท่าเรือ เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการขึ้น-ลงเรือของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยกำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงาน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 05.30-13.30 น. และ 12.30-20.30 น. (ตั้งแต่เรือลำแรกที่ให้บริการจนถึงเรือลำสุดท้าย) สำหรับในชั่วโมงเร่งด่วนให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือละ 2-3 คน ได้แก่ ช่วงเช้า ที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง และท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ ช่วงเย็น ที่ท่าเรือประตูน้ำ และท่าเรืออโศก
ให้ผู้ประกอบการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ระบุตำแหน่งเรือโดยสาร เพิ่มจำนวนเรือ จาก 55 ลำ เป็น 60 ลำ โดยให้ จท.ดำเนินการวางระบบติดตั้งจอแสดงผล (TV) Smart Information บริเวณท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ จำนวน 28 ท่าเรือ ดำเนินการวางระบบติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ FREE Wi-Fi ให้บริการประชาชน ปรับปรุงท่าเทียบเรือให้มีที่กั้นโดยรอบท่าเรือยกเว้นส่วนที่เรือเข้าเทียบท่า และติดตั้งเสากั้นเส้นทางจัดระเบียบผู้โดยสารบริเวณท่าเรือ

สำหรับแผนการดำเนินงานระยะสั้น ภายในปี 2563 ให้ จท.ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน โดยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยโครงการจัดหาระบบเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบ เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามแผนเดิมจะนำมาให้บริการได้ประมาณเดือนมีนาคม 2563 มอบให้ จท.เร่งรัดให้สามารถนำมาให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2563

นอกจากนี้ ได้กำหนดแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือไปสู่ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ โดยให้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการจัดระเบียบการเดินเรือในคลองแสนแสบ เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทราบทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการในระยะแรกของการจัดระเบียบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบอาจมีความล่าช้าในการขึ้น-ลงเรือ เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออำนวยความสะดวกการขึ้นลง-เรือ ให้มีความเหมาะสมกับเรือแต่ละลำ เพื่อลดความแออัดและการยืนรอบนท่า เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการ

นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯพร้อมดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ปรับปรุงท่าเทียบเรือให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ปัจจุบันมีเรือให้บริการ 55 ลำ และกำลังพัฒนาเป็นเรือแบบใหม่อีก 5 ลำ ซึ่งจะนำออกมาให้บริการเสริมก่อนเป็น 60 ลำ และในอนาคตมีแผนจะพัฒนารูปแบบเรือเป็นเรือโลหะ และเรือเหล็ก โดยได้ออกแบบไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการต่อเรือ เพราะต้องมีการทดลองและศึกษาให้ครบถ้วนก่อนเพื่อความปลอดภัย

สำหรับความถี่การให้บริการเที่ยวเรือโดยสาร โดยช่วงเช้า 05.00-09.00 น.จะมีความถี่ลำละ 2 นาที ช่วง 09.00-10.00 น. จะมีความถี่ลำละ 5 นาที ช่วง 10.00-15.00 น. จะมีความถี่ลำละ 7 นาที ส่วนช่วงเย็นจะเริ่มปรับความถี่เหมือนช่วงเช้า

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการขยายท่าเรือความยาวของท่าเรือเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยการขยายท่าเรือดังกล่าว สำหรับท่าเรือที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย ท่าเรือประตูน้ำขยายความยาวเพิ่มอีก 90 เมตร ท่าเรืออโศก ท่าเรือคลองตัน ท่าเรือราชเทวี ขยายความยาวเพิ่มอีก 50 เมตร
แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่
1. เส้นทางสายใน ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือประตูน้ำ ถึงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 15 นาที มีเรือให้บริการ จำนวน 15 ลำ
2. เส้นทางสายนอก ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือประตูน้ำ ถึงท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที มีเรือให้บริการ จำนวน 40 ลำ


ท่าเรือในคลองแสนแสบ ตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ถึงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ มีจำนวนทั้งสิ้น 28 ท่าเรือ ในแต่ละวันมีเรือให้บริการทั้งหมด 55 ลำ จากสถิติมีเรือที่ให้บริการผู้โดยสารประมาณ 350 เที่ยวต่อวัน ในวันจันทร์-ศุกร์ มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 60,000 คนต่อวัน และในวันเสาร์-อาทิตย์ มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 35,000-40,000 คนต่อวัน


 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...