xs
xsm
sm
md
lg

สร.กฟผ.ยื่นหนังสือ"สนธิรัตน์"ปรับผลิตไฟไม่น้อยกว่า51%ตามรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สร.กฟผ.ตบเท้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงานให้ทบทวนแผนพีดีพี 2018 กำหนดสัดส่วนผลิตไฟฟ้าของกฟผ.สอดรับกับรัฐธรรมนูญที่ต้องมีไม่น้อยกว่า 51%
นายพนมทวน ทองน้อย รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ)เปิดเผยหลังการยื่นหนังสือถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงงานซึ่งได้มอบตัวแทนมารับหนังสือ วันนี้(13ส.ค.) ว่า สร.กฟผ.ได้ยื่นขอให้กระทรวงฯทบทวนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ(พีดีพี 2018)พ.ศ.2561-80 เพื่อกำหนดให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 56

" ขณะนี้สัดส่วนของกฟผ.ด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่เพียง 34-35% และตลอดแผนพีดีพีใหม่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าก็ไม่ถึง 51% จึงอยากให้มีการพิจารณาให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญ ประกอบกับพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานพ.ศ.2560 มาตรา 5 ได้นิยามศัพท์คำว่ากิจการไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นว่าการที่กฟผ.มีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้ามากเท่าใดก็คือความมั่นคงของรัฐ"นายพนมทวนกล่าว

อย่างไรก็ตามกรณีความเห็นของกระทรวงพลังงานที่ยังอาจจะไม่ตรงกันนั้นโดยกระทรวงพลังงานมองว่ากฟผ.เป็นเจ้าของโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศเพียงรายเดียว จึงถือว่าเป็นรัฐเป็นผู้ลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 51% จากกฎหมายแล้ว ส่วนกรณีที่ กฟผ.จะต้องเข้าไปถือหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51%นั้น ตามรัฐธรรมนูญไม่ถือว่า โรงไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดังนั้นประเด็นดังกล่าวคงจะต้องมาหารือในรายละเอียดเพื่อให้ตรงกัน

นายวัชระ กรรณิการ์ ที่ปรึกษารมว.พลังงาน กล่าวหลังเป็นตัวแทนมารับหนังสือจากสร.กฟผ. ว่า จะนำหนังสือดังกล่าวส่งต่อไปยังรัฐมนตรีฯเพื่อส่งมอบให้กับนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำหนังสือตอบกลับไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการส่งหนังสือ คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการฯ มายังกระทรวงฯให้ทบทวนพีดีพี2018 โดยให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ตามรัฐธรรมนูญ
"บรรยากาศหารือเป็นไปด้วยดีซึ่งกระทรวงพลังงานยุคนี้พร้อมรับฟังความเห็นต่างเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสร.กฟผ.และกระทรวงฯเองต่างก็มีเป้าหมายที่จะทำเพื่อประชาชนและประเทศโดยรวม"นายวัชระกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...