xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ถกวิน จยย. ตั้ง กก.ร่วม-ขบ.เร่งสร้างมาตรฐานกลางแอปฯ แก้ปมแกร็บผิด กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ศักดิ์สยาม” เคลียร์วินมอเตอร์ไซค์ ตั้ง กก.ร่วมฯ แก้ปัญหา แอปฯ แกร็บผิดกฎหมาย ใน 1 เดือน สั่ง ขบ.กำหนดมาตรการกลางและเงื่อนไขในการจัดทำแอปสำหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ยันแกร็บต้องอยู่ภายใต้ กม.ไทยและมาตรฐานที่กำหนด ยันขึ้นค่าแท็กซี่ยังไม่มีผล ต้องรอ 1 เดือน สรุปแก้ปัญหาทั้งระบบก่อน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือกับตัวแทนสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ โดยมีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เข้าร่วม ซึ่งกลุ่มจักรยานยนต์สาธารณะได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ดำเนินการ 4 ข้อ ได้แก่ 1. ดำเนินการกับบริษัท แกร็บ ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันไม่ถูกกฎหมาย โดยให้ ขบ.ตั้งคณะทำงานเพื่อหารือรายละเอียดแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน พร้อมกับทำหนังสือประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ซึ่งดูแลเรื่องแอปพลิเคชันว่าจะดำเนินอย่างไร โดยให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน


2. ในการจัดทำแอปพลิเคชันต้องทำอย่างถูกกฎหมาย เห็นตรงกันว่าต้องดำเนินการ ซึ่ง ขบ.จะกำหนดมาตรฐานกลางของแอปฯ เป็นเงื่อนไขในการให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น ต้องเป็นบริษัทคนไทย และเงื่อนไขในการให้บริการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย อาจจะรวมไปถึงการระบบการจ่ายเงิน การจ่ายภาษี ส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ขับขี่ เป็นต้น เพื่อให้เงินที่เกิดจากบริการจักรยานยนต์สาธารณะอยู่ในประเทศไทยด้วย ซึ่งการออกกฎหมายควบคุมกำกับดูแลการนำรถส่วนบุคคลมารับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องไม่ให้กระทบต่อการประกอบกิจการของกลุ่มจักรยานยนต์สาธารณะเดิม โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาหารือให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน

3. ขอให้การจดทะเบียนเป็นจักรยานยนต์สาธารณะอย่างเสรี โดยไม่ได้มีการเพิ่มจำนวนของผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะซึ่งมีประมาณ 1.2 แสนคัน แต่เป็นการจดทะเบียนทดแทนผู้ขับขี่เดิมที่เลิกซึ่งปัจจุบันทำไม่ได้ เมื่อมีการเลิกขับและมีผู้มาขับแทนจะกลายเป็นรถป้ายขาวซึ่งผิดกฎหมาย จึงให้ตั้งคณะกรรมการเป็น 2 ระดับ คือ 1. คณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ที่จัดตั้งตามสำนักงานขนส่งพื้นที่ 5 เขต จะจัดประชุมทุก 3 เดือน ซึ่งจะมีผู้แทนจากกลุ่มจักรยานยนต์สาธารณะชุดละ 3 คน เพื่อนำปัญหาอุปสรรคมาเข้าคณะกรรมการชุดนี้เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และ 2. คณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธาน ประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง โดยจะเพิ่มตัวแทนของกลุ่มจักรยานยนต์สาธารณะอีก 5 คน ร่วมกำหนดนโยบายมาตรการในการแก้ไขปัญหา


4. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดจอดจักรยานยนต์สาธารณะ ไม่ให้ขัดต่อระเบียบของกรุงเทพมหานคร ในการใช้ทางเท้าเป็นจุดจอด โดย ขบ.จะสำรวจว่ามีพื้นที่สาธารณะตรงไหนที่สามารถสร้างเป็นจุดจอดรถให้วินทั้งหมดในกรุงเทพฯ ได้ต่อไป


สำหรับอัตราค่าโดยสารจักรยานยนต์สาธารณะจะต้องมีการศึกษาร่วมกับ ขบ.ภายใน 1 เดือนก่อน โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องไม่เป็นภาระของฝ่ายใด และไม่เป็นข้อสงสัยของประชาชน และได้มอบให้กำหนดมาตรการ ควบคุมผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน

“ศักดิ์สยาม” ยันขึ้นค่าแท็กซี่ยังไม่มีผล ต้องรอ 1 เดือนสรุปแก้ปัญหาทั้งระบบก่อน

นายศักดิ์สยามชี้แจงถึงกรณีการปรับค่าโดยสารแท็กซี่ว่า ขณะนี้เป็นเพียงการหารือในหลักการ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการแท็กซี่ ส่วนการจะให้ปรับขึ้นอย่างไร เมื่อใดนั้น ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งฯ เร่งพิจารณาในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารรถแท็กซี่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ ซึ่งจะพัฒนาจัดทำแอปพลิเคชันที่เป็นมาตรฐานให้เวลาภายใน 1 เดือน ในส่วนของผู้ประกอบการแท็กซี่จะต้องปรับปรุงมาตรฐานการบริการ จากนั้นจะพิจารณาร่วมกันอีกครั้งกำลังโหลดความคิดเห็น...