xs
xsm
sm
md
lg

“อธิรัฐ” สั่งจัดระเบียบท่าเรือ-เรือโดยสารใน 6 เดือน เร่งปรับท่าสาทรเป็นระบบปิดในปี 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“อธิรัฐ” ประกาศจัดระเบียบเรือ ท่าเรือ ต้องได้มาตรฐานภายใน 6 เดือน สั่งกรมเจ้าท่าบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น เร่งยกระดับท่าเรือสาทรเป็นสถานีเรือมีระบบตั๋วโดยสาร สั่งหาช่องเปิดเอกชนร่วมลงทุนเชิงพาณิชย์ พัฒนาท่าเรือโดยสารในเจ้าพระยา

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า (จท.) ครบรอบ 160 ปี ว่าได้เน้นย้ำนโยบายเร่งด่วนเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่จะต้องมีการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เนื่องจากยังพบว่ามีท่าเรือและตัวเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีปัญหาสิ่งรุกล้ำลำน้ำ โดยให้กรมเจ้าท่าเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและตักเตือน หากยังไม่แก้ไขจะต้องลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และภายใน 6 เดือนต้องเรียบร้อย

ทั้งนี้ นโยบายในการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนาด้านคมนาคม ระยะ 8 ปี ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีกรอบนโยบายที่สอดคล้อง 8 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย, การเชื่อมต่อการเดินทางกับขนส่งรูปแบบอื่น, การดูแลรักษาสภาพลำน้ำ, การพัฒนากฎหมายทางน้ำ, การพัฒนาโครงสร้างองค์กร, การบริหารท่าเรือ, การเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ, ใชระบบดิจิทัลติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ ได้ให้บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

สำหรับท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยานั้น กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างปรับปรุงจำนวน 19 แห่ง ดำเนินการไปแล้ว 16 แห่ง โดยได้เร่งแผนยกระดับท่าเรือสาทร เป็นท่าเรือระบบปิด เหมือนสถานีรถไฟ หรือสนามบิน มีที่พักคอย มีร้านสะดวกซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารเริ่มที่ท่าเรือสาทร ให้เสร็จในปี 2563 ส่วนในคลองแสนแสบจะให้ตรวจสอบท่าเรือ และเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน ให้เร่งปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน

“กฎหมายและระเบียบของท่าเรือ ตัวเรือ มีการกำหนดมาตรฐานไว้ แต่ที่ผ่านมาอาจจะบังคับใช้อาจจะอ่อนเกินไป หลังจากนี้ไม่ได้ เพราะต้องการป้องกันทั้งอุบัติเหตุและยกระดับด้านความปลอดภัย ท่าเรือถือเป็นขนส่งสาธารณะ ปัจจุบันการใช้ขนส่งทางน้ำยังไม่มากนักเพราะอาจจะมีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัย หากยกระดับให้เกิดความมั่นใจได้จะทำให้ประชาชนหันมาเดินทางทางน้ำ ลดปัญหาการจราจรบนถนนลงได้” นายอธิรัฐกล่าว

เทงบ 40 ล้าน จ้างศึกษาออกแบบเทคโนโลยี “ท่าเรือระบบปิด”

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) กล่าวว่า แผนการพัฒนาท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นท่าเรือระบบปิด (สถานีเรือ) ทั้งหมด 19 ท่า (ปี 63-65) งบประมาณ 800 ล้านบาท โดยจะพัฒนานำร่องที่ท่าสาทร ท่าช้าง และท่าเตียน โดยจะมีระบบข้อมูลข่าวสาร แจ้งข้อมูลเรือที่กำลังเข้าเทียบท่า จำนวนที่นั่งว่าง ซึ่งในปี 63 จะจ้างที่ปรึกษาวงเงิน 40 ล้านบาท ศึกษาเพื่อวางระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบตั๋ว ระบบตรวจสัมภาระ เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน กรณีให้เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาเชิงพาณิชย์ด้วยจะต้องเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดือน พ.ค. 2536 เพื่อปลดล็อกกรณีกำหนดท่าเรือเป็นสาธารณะซึ่งไม่สามารถทำเชิงพาณิชย์ได้ก่อน

“ปัจจุบันท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยามีผู้ใช้บริการรวมประมาณ 5-7 หมื่นคน/วัน โดยเฉพาะท่าเรือสาทร ประมาณ 5 หมื่นคน/วัน ถือเป็นท่าเรือที่เป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า และยังมีเรือโรงแรมและเรือของศูนย์การค้า และเทศกาลปีใหม่ จะมีผู้ใช้บริการกว่า 1 แสนคน และการพัฒนาเป็นสถานีปิดท่าเรือตลอดเจ้าพระยาแล้วเสร็จจะเพิ่มศักยภาพรองรับได้ถึง 2 แสนคน/วัน”กำลังโหลดความคิดเห็น...