xs
xsm
sm
md
lg

ย้ำมาตรฐานการบิน! ไทยเจ้าภาพประชุม ICAO-อุตฯ การบินระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กพท.จับมือ ICAO จัดประชุมความร่วมมือด้านการบิน GACS ครั้งที่ 3 ระดมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกถกปัญหาและโอกาส เสริมแกร่งอุตสาหกรรมการบิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม The Third ICAO Global Aviation Cooperation Symposium (GACS2019) โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ Mr. Aliu Olumuyiwa Benard ประธานคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ตลอดจนประเทศสมาชิกของ ICAO จาก 193 ประเทศทั่วโลกร่วมงานราว 450 คน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

ทั้งนี้ การประชุม GACS2019 เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี ถือเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินระดับโลก ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 หลังจากที่ประเทศไทยกลับคืนสู่มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินได้ร่วมอภิปรายประเด็นความท้าทายที่สำคัญของการบินในอนาคตอันใกล้ การพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบินการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของโครงการความร่วมมือทางเทคนิคของ ICAO การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกันระหว่าง ICAO ประเทศสมาชิก หน่วยงานองค์กรด้านการบิน อุตสาหกรรมการบินในทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งนี้ ยังเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของแต่ละประเทศ

โดยสำนักความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation Bureau : TCB) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้ร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) และสำนักงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ICAO APAC) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ICAO : Bridging the SARPs Compliance Gap with Quality and Efficiency” ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการอภิปราย เสวนา และการนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบินพลเรือน ทั้งในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างการบินพื้นฐาน การลดช่องว่างในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถได้อย่างไร การสนับสนุนการอบรมในการเติบโตด้านการบิน ความร่วมมือทางเทคนิคระดับภูมิภาค และวิสัยทัศน์การบินในอนาคต

สำหรับเป้าประสงค์ของการประชุม คือการลด “ช่องว่าง” ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อพึงปฏิบัติ (Standards and Recommended Practices : SARPs) โดยสะท้อนให้เห็นถึงสถานะการบินในปัจจุบัน รวมถึงความท้าทายในอนาคตอันใกล้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับแนวทางจากการอภิปรายเพื่อลดช่องว่างในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติ (SARPs) เพื่อร่วมกันพัฒนา และรักษาระบบการบินให้มีความยั่งยืนและปลอดภัย กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผ่านโครงการความร่วมมือและการช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งผู้แทนของแต่ละประเทศได้มีโอกาสพิจารณา และแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่างๆ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ผ่านการนำเสนอผลการดำเนินโครงการความร่วมมือและการช่วยเหลือทางเทคนิคต่างๆ ของ ICAO พร้อมอภิปรายแนวทางการแก้ไขสำคัญร่วมกัน

ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การฝึกอบรม และการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืนและปลอดภัย ส่งเสริมโครงการความร่วมมือทางเทคนิคของ ICAO เพื่อให้ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยได้นำเสนอภาพรวมของบริการและการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือทางเทคนิคของ ICAO เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกและองค์กรระดับภูมิภาคต่างๆ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการละเมิดหรือความบกพร่องในการดำเนินการตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกและระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินเพราะเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญ ประเทศสมาชิก ผู้ให้บริการ และองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านความร่วมมือทางเทคนิค


กำลังโหลดความคิดเห็น...