xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เปิด TOR ซื้อหัวจักร 50 คันวงเงิน 6.57 พันล.คาด1 สัปดาห์ สรุปประมูล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รฟท. ประกาศร่าง TOR ฉบับปรับปรุง โครงการซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า 50 คัน วงเงิน 6.57 พันล. รับฟังความเห็น คาดใน1 สัปดาห์ จะสรุปรายละเอียด และเปิดขายซองประมูลด้วยระบบ e-bidding ในเร็วๆนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19ก.ค.62 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR)ฉบับปรับปรุง โครงการซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่  จำนวน 50 คัน กรอบวงเงิน 6,562.5 ล้านบาท   ขึ้นเวปไซด์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจะประชุมสรุป เพื่อออกประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป

สำหรับ TOR รถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 50 คัน กำหนดเงื่อนไขจัดซื้อพร้อมอัไหล่ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นขอเสนอ กรณีเป็นนิติบุคคลรายเดียว ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ,กรณีเป็นนกลุ่มผู้ร่วมค้า (Join Venture) ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท โดยบริษัทผู้นำ ( Leading Company) ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ส่วนบริษัทผู้ร่วมค้าอื่น ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

โดยต้องเสนอแผนซ่อมบำรุงพร้อมราคาอะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระยะเวลา 10 ปี

กำหนดระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 915 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา ซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากรฟท. โดยกำหนดส่งมอบเป็นงวดๆ งวดที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คัน ภายใน 540 คัน งวดที่ 2 จำนวนที่เหลือ ภายใน 915 คัน และรับประกัน 5 ปี


กำลังโหลดความคิดเห็น...