xs
xsm
sm
md
lg

PTTOR เปิดตัว “ไทยเด็ด” แห่งแรกสู่ภาคใต้ ผลักดันช่องทางจำหน่ายสู่ต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก เปิดตัว “โครงการไทยเด็ด” แห่งแรกบนเส้นทางสู่ภาคใต้ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จ.เพชรบุรี มุ่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยรอบสถานีบริการฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าปีนี้เปิดเพิ่มเป็น 100 สถานี ก่อนขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไทยเด็ดไปยังต่างประเทศผ่านสถานีบริการน้ำมันและร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนในต่างประเทศ

วันนี้ (19 ก.ค.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการไทยเด็ด” ร่วมกับนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บริษัท คุณเท่ง (ชะอำ) ปิโตรเลียม จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานีบริการฯ แห่งแรกของภาคใต้ที่เริ่มโครงการฯ โดย PTTOR มุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ส่วนกลางให้คนในชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ รวมถึงช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยรอบสถานีบริการฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนเกิดเป็นโครงการไทยเด็ดครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่ง “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เปิดเผยว่า PTTOR เป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญของกลุ่ม ปตท.ในการร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โดยใช้ศักยภาพของสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นหนึ่งในความมุ่งหมาย ด้าน People ของกลุ่ม ปตท.ที่ต้องการให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกลุ่ม ปตท.จะเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามคำมั่นสัญญาของกลุ่ม ปตท.ที่จะเติบโตร่วมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth for All)

นางสาวจิราพรกล่าวว่า จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าและการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ภายใต้แนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ (Living Community) ที่มุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมันเป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งการจัดงานไทยเด็ดในครั้งนี้ PTTOR ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยจัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการฯ ให้เป็นพื้นที่สำหรับ “ตลาดไทยเด็ด” เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจำหน่าย รวมถึงคัดเลือกสินค้าไทยเด็ดมาวางจำหน่ายในร้านขายของฝากที่ “มุมไทยเด็ด” ภายในสถานีบริการฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม “ไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์” (Matching Day) โดยเชิญผู้ประกอบการสถานีบริการฯ จากจังหวัดต่างๆ มาร่วมคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนำไปจำหน่ายที่สถานีบริการฯ ของตนเอง เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้มีโอกาสขยายตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 107 ราย ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 72 สถานี โดยมีเป้าหมายจำนวน 100 สถานีภายในปีนี้ ก่อนที่จะขยายเพิ่มเติม รวมทั้งในอนาคตจะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไทยเด็ดไปยังต่างประเทศผ่านสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่นและร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนในต่างประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...