xs
xsm
sm
md
lg

คริสตัลเปิดสายการผลิตแห่งใหม่ลำปาง สานภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มคุณภาพยอดนิยมของคนไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เดินหน้าสนับสนุนให้ชุมชนและคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ส่ง “นาย ณภัทร” พรีเซ็นเตอร์น้ำดื่มคริสตัล นำทีมส่งมอบสถานีรักษ์โลก (Upcycling Station) ให้แก่ โครงการธนาคารศูนย์บาท วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เพื่อส่งเสริมการจัดการและรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำทีมน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมโรงงานเกาะคา จังหวัดลำปาง สายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลแห่งใหม่ล่าสุดของคริสตัล ซึ่งผสานด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้พลังงานในการผลิตต่ำ ทำให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนและไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับความต้องการน้ำดื่มคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นของพี่น้องชาวเหนือ

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คริสตัลมุ่งมั่นในการเติมความสุขและความสดชื่นให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ผ่านการขยายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลให้เพียงพอต่อความต้องการและครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งดูแลทั้งกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชม เป็นสิ่งที่น้ำดื่มคริสตัลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลแห่งใหม่นี้ ใช้เครื่องจักรนำเข้าจากประเทศเยอรมนีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานในการผลิตต่ำ ไม่สร้างมลภาวะ รวมทั้งใช้ระบบ Wastewater Zero Discharge ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตจะนำมาปรับค่า PH ก่อนปล่อยเข้าบ่อผึ่งเพื่อนำกลับมาใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน นอกจากนี้ เรายังมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำจัดขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย”

ด้าน นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ พรีเซ็นเตอร์น้ำดื่มคริสตัล ได้นำทีมนักเรียนจากโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเยี่ยมชมสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลที่ได้มาตรฐานสากล ต่อด้วยการทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลที่วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย พร้อมส่งมอบสถานีรักษ์โลกของน้ำดื่มคริสตัล เพื่อใช้ในโครงการธนาคารศูนย์บาทฯ กล่าวว่า “น้ำดื่มคริสตัลให้ความสำคัญต่อคุณภาพน้ำดื่มที่พิถีพิถันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของน้ำดื่มคริสตัล ตั้งแต่การผลิต การส่งมอบน้ำดื่ม ไปจนถึงการรีไซเคิลขยะพลาสติกจากขวดน้ำดื่ม วันนี้นอกจากจะพาน้องๆ เข้าชมกระบวนการผลิตน้ำดื่มคริสตัลแล้ว ยังเป็นตัวแทนส่งมอบสถานีรักษ์โลกของน้ำดื่มคริสตัลให้แก่โครงการธนาคารศูนย์บาท วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ที่จะช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วมาแยกชิ้นส่วน ขวดพีอีที ฉลาก และฝา เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อย โดยเริ่มต้นจากตัวเรา ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”


กำลังโหลดความคิดเห็น...