xs
xsm
sm
md
lg

“ซีอีโอ SPCG” ขึ้นเวทีโลก แชร์ความสำเร็จสร้างอาณาจักรโซลาร์ฟาร์ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“วันดี กุญชรยาคง” กล่าวบนเวทีโลกถึงความสำเร็จสร้างอาณาจักรโซลาร์ฟาร์ม 36 แห่ง 2.4 หมื่นล้าน ช่วยสร้างงาน 2 หมื่นคน ความมั่นคงพลังงานชาติ ลดสภาวะโลกร้อน พร้อมเผยบทบาทประธานสภาสตรีฯ ได้ยกระดับศักยภาพสตรีอย่างมั่นคง

วันนี้ (7 ก.ค.) นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ Women Entrepreneurs Forum ในงาน “2019 Global Summit of Women” in Basel Switzerland ดำเนินการเสวนาโดย Mrs. Denise Evans,Vice President, Global Women BtB Marketing, IBM (USA) ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี, Ma.Inga Legasavo, CEO, RemiLing Co, Russia, Mrs. Andrea Grisard, Chair, Ultra-Brag AG Switzerland, Mrs.Daniele Henke l, Founder and CEO, Daniele Henkel

นางวันดีได้เล่าถึงประสบการณ์การพัฒนาธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อปี 2553 ประสบปัญหาในการจัดหาเงินทุน จนในที่สุดได้เงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงินในประเทศ คือธนาคารกสิกรไทยและธนาคารโลก โดย IFC จนสามารถนำพา SPCG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระดมทุนกว่า 6,000 ล้านบาท และกู้เงิน 18,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา 36 โครงการกว่า 260 MW เมื่อปี 2014 สร้างงานกว่า 20,000 แรงงาน ช่วยลดสภาวะโลกร้อนกว่า 210,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ชุมชนกว่า 200,000 ครัวเรือน จากความสำเร็จในรูปแบบธุรกิจที่คิดค้นจากตนเองได้สร้างความเชื่อมั่นให้รัฐบาล กำหนดให้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานหลักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้พลังงานไทย และทำให้นักลงทุนอื่นๆ เกิดความมั่นใจขยายโอกาสการลงทุนอีกมากมาย


“พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Business Model โซลาร์ฟาร์มเริ่มการลงทุนจากโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา หรือโครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) เริ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ซึ่งในปัจจุบัน SPCG สามารถพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า โซลาร์ฟาร์ม จำนวน 36 โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนประมาณ 24,000 ล้านบาท และสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อน เทียบเท่ากับลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกประมาณ 210,000 ตัน CO2 ต่อปี”

นอกจากนี้ นางวันดียังได้เล่าถึงงานในตำแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ว่า มีหน้าที่ดูแลองค์กรสมาชิกกว่า 213 องค์กรทั่วประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการประสานระหว่างภาครัฐกับองค์กรสตรีเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านฝีมือและคุณภาพชีวิต การสร้างงาน ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ‪1 สิงหาคม‬ เป็นวันสตรีไทย ซึ่งจะมีการคัดสรรสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคม พร้อมด้วยเยาวสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นประจำทุกปี สภาสตรีฯ ได้น้อมนำหน้าที่สตรีไทย 4 ประการ คือ 1. เป็นแม่บ้านที่ดี 2. เป็นแม่ที่ดีของลูก 3. รักษาธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย 4. หมั่นฝึกฝนตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
กำลังโหลดความคิดเห็น