xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูลั่นไม่เข้าประมูลโรงไฟฟ้าตาม PDP2018 ชี้ไม่มีผลกระทบคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บ้านปูเผยไม่ได้รับผลกระทบจากคำวินิจฉัยสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้รัฐต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 51% เนื่องจากไม่มีแผนเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าภายใต้ PDP2018 แนะรัฐวิสาหกิจทำตาม กม.รัฐธรรมนูญ ไม่ทำธุรกิจแข่งเอกชน

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU กล่าวถึงคำวินิจฉัยของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้รัฐต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 51% ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบ้านปู เนื่องจากบริษัทไม่มีแผนเข้าร่วมประมูลการผลิตไฟฟ้าในโครงการต่างๆ ของภาครัฐในแผน PDP 2018

ขณะเดียวกัน บริษัทเห็นว่าภาครัฐควรดำเนินการตามมาตรา 75 ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้รัฐวิสาหกิจไม่ควรดำเนินธุรกิจแข่งขันกับภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้บทบาทของรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน โดยใช้ความเข้มแข็งที่มีอยู่มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น สายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อขนานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโต ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงานจากระบบการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Centralized Generation) ไปสู่ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Distributed Generation) ที่แต่ละครัวเรือน หรือแต่ละโรงงาน สามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตไฟฟ้าใช้เองได้มากขึ้น

หากรัฐวิสาหกิจส่งเสริมเรื่องนี้ ก็จะทำให้การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไปสู่เป้าหมายที่สัดส่วนราว 25% ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศได้เร็วขึ้น และทำให้การใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นเรื่องของพลังงานที่เป็นระบบอัจฉริยะ (สมาร์ท) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0

รวมถึงภาครัฐควรมีกฎหมายออกมารองรับด้วย อย่างเช่นที่กระทรวงพลังงานได้ออกกฎหมายมาสนับสนุนโครงการโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน แต่ยังเป็นเพียงการส่งเสริมขนาดเล็กเท่านั้น ดังนั้น ยังต้องรอติดตามดูนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น