xs
xsm
sm
md
lg

“กสอ.” ชูมาตรฐานสมาร์ทโฟร์ฟูดทรักเพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หนุนผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (ฟูดทรัก) มุ่งสู่มาตรฐานสมาร์ทโฟร์ฟูดทรัก เพื่อความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล พร้อมจับมือฟูดทรักคลัสเตอร์ประเทศไทย ให้ความรู้ตรวจเช็กสภาพรถ ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ หรือฟูดทรัก มีจำนวนรถฟูดทรักกว่า 1,500 คันทั่วประเทศ แบ่งเป็นอาหารคาว 57% อาหารหวาน 14% และเครื่องดื่ม 29% ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ กว่า 70% ที่เหลือ 30% อยู่ในส่วนภูมิภาค กสอ.จึงได้ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมการขนส่งทางบก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ฟูดทรักมีมาตรฐานสากลที่เรียกว่า “สมาร์ทโฟร์ฟูดทรัก (SMART4 Food Truck)” โดยมาตรฐานจะครอบคลุมความปลอดภัย และชีวอนามัย ทั้ง คน ครัว รถ และตลาด โดยที่ผ่านมา กสอ.ได้ฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการฟูดทรักให้ได้มาตรฐาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 104 ราย และมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 2 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 ราย รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวและสนับสนุนกันเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการฟูดทรักเป็นฟูดทรักคลัสเตอร์ประเทศไทยขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมคลัสเตอร์จำนวน 136 ราย ซึ่งยังมีฟูดทรักอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการพัฒนาของ กสอ.

“กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะถูกไฟฟ้าดูดขณะไปรับประทานอาหารที่ร้านฟูดทรักเมื่อคืนวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่ แม้จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากรถฟูดทรักหรือไม่ แต่ กสอ.ได้ตระหนักและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกรายเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานสมาร์ทโฟร์ โดยเฉพาะในด้านของรถที่นอกจากจะมีความปลอดภัยตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมแล้ว ระบบไฟฟ้า ระบบแก๊สต่างๆ ที่ถูกติดตั้งจะต้องอยู่ในลักษณะมีความปลอดภัย ทั้งสำหรับตัวผู้ขายเอง รวมถึงผู้บริโภค” นายกอบชัยกล่าว

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสามารถตรวจสอบเบื้องต้นของรถฟูดทรักได้ คือ 1. มีสายดิน 2. ใช้สายไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. 3. มีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ 4. หมั่นตรวจสอบสภาพรถฟูดทรัก และเพื่อความมั่นใจ กสอ.ได้ร่วมกับฟูดทรักคลัสเตอร์ประเทศไทยให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฟูดทรัก ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการฟูดทรักเองยังสามารถนำฟูดทรักไปตรวจสภาพและขอคำแนะนำได้จากบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร์ฟูดทรักประเทศไทย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการฟูดทรักทั่วประเทศเข้ามาร่วมพัฒนาให้ได้มาตรฐานสมาร์ทโฟร์และเข้าร่วมกับเครือข่ายคลัสเตอร์ฟูดทรักที่จะช่วยกันดูแลฟูดทรักทุกคันให้มีความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี


นอกจากนี้ กสอ.ยังมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการฟูดทรักให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน โดยล่าสุดได้เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนานักธุรกิจฟูดทรักหน้าใหม่ หรือ Startup Food Truck ร่วมกับสถาบันอาหาร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน พบว่ามีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมากจนเต็มแล้วทั้ง 2 รุ่น และ กสอ.ยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการเครือข่ายฟูดทรักให้โอกาสแก่ผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้มาเช่าและทดลองขายบนรถฟูดทรัก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงแรก ปัจจุบันคิวจองทดสอบตลาดเต็มยาวไป 2 เดือน จึงปิดรับสมัครและกำลังเตรียมการที่จะเพิ่มจำนวนรถฟูดทรักมาให้ทดลองทดสอบตลาดเพิ่มเติมในไม่ช้า

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสามารถตรวจสอบเบื้องต้นของรถฟูดทรักได้ คือ 1. มีสายดิน 2. ใช้สายไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. 3. มีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ 4. หมั่นตรวจสอบสภาพรถฟูดทรัก และเพื่อความมั่นใจ กสอ.ได้ร่วมกับฟูดทรักคลัสเตอร์ประเทศไทยให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฟูดทรัก ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการฟูดทรักเองยังสามารถนำฟูดทรักไปตรวจสภาพและขอคำแนะนำได้จากบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร์ฟูดทรักประเทศไทย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการฟูดทรักทั่วประเทศเข้ามาร่วมพัฒนาให้ได้มาตรฐานสมาร์ทโฟร์และเข้าร่วมกับเครือข่ายคลัสเตอร์ฟูดทรักที่จะช่วยกันดูแลฟูดทรักทุกคันให้มีความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี


นอกจากนี้ กสอ.ยังมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการฟูดทรักให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน โดยล่าสุดได้เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนานักธุรกิจฟูดทรักหน้าใหม่ หรือ Startup Food Truck ร่วมกับสถาบันอาหาร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน พบว่ามีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมากจนเต็มแล้วทั้ง 2 รุ่น และ กสอ.ยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการเครือข่ายฟูดทรักให้โอกาสแก่ผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้มาเช่าและทดลองขายบนรถฟูดทรัก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงแรก ปัจจุบันคิวจองทดสอบตลาดเต็มยาวไป 2 เดือน จึงปิดรับสมัครและกำลังเตรียมการที่จะเพิ่มจำนวนรถฟูดทรักมาให้ทดลองทดสอบตลาดเพิ่มเติมในไม่ช้า
กำลังโหลดความคิดเห็น...