xs
xsm
sm
md
lg

ซีอีโอ SPCG “ความเชื่อมั่น” คือกุญแจไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้บริหาร SPCG ขึ้นเวทีเมืองผู้ดี เผยประสบการณ์ความยิ่งใหญ่ด้วยกุญแจ “ความเชื่อมั่น” ตัวสำคัญช่วยฝ่าฟันอุปสรรคจนไปสู่ความสำเร็จ สร้างอาณาจักรโซลาร์ฟาร์ม 36 แห่ง มูลค่ากว่า 2.4 หมื่นล้าน

วันนี้ (4 ก.ค.) นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG พร้อมด้วย น.ส.วรชา กุญชรยาคง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ SPCG ได้รับเกียรติจาก Mr. Steve Tappin - Host BBC CEO GURU ร่วมบรรยายแก่ผู้บริหารในธุรกิจ E-Commerce ณ ประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารนำแนวคิด ปัญหา อุปสรรคของผู้ประกอบการ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจในความรับผิดชอบของตนเอง

นางวันดีกล่าวว่า ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มของบริษัทเอสพีซีจีฯ เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากรัฐบาลสมัยที่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็น รมว.พลังงาน ได้มีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท (แสงอาทิตย์, น้ำ และลม) แต่ไม่มีบุคคลใดสนใจ ตนจึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้จัดทำ Business Model ขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่น ซึ่งในช่วงเริ่มต้นการบุกเบิกและการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเคยประสบปัญหาในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทำมาก่อน

อีกทั้งการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่มีข้อจำกัดอย่างมาก ทำให้สถาบันการเงินไม่มีข้อมูลด้านความเสี่ยง จำเป็นต้องระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน จนกระทั่ง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการเงินอัตราหนี้สินต่อทุนที่ 60 : 40 ทำให้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งยาวนานกว่า 1 ปี จนพัฒนาโครงการแรกประสบความสำเร็จ คือ โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) จังหวัดนครราชสีมา

“หลังจากนั้นธนาคารฯ ได้ขอประเมินการดำเนินงานของโครงการโซลาร์ฟาร์มเป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการที่ 2 ซึ่งผลปรากฏว่าใน 3 เดือนแรกการผลิตไฟฟ้าดีกว่าเป้าหมายมากกว่า 30% ธนาคารฯ จึงตัดสินใจสนับสนุนเงินลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการที่เหลือ ตลอดจนนำเงินกู้จาก Clean Technology fund มาร่วมให้กู้กับสถาบันการเงินอื่นๆ อีก 6 แห่ง ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้สามารถพัฒนาโครงการต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จในปี 2557 สามารถสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มได้ครบ 36 โครงการ เงินลงทุนกว่า 24,000 ล้านบาท” นางวันดีกล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น