xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มยกแรกชิง O&M มอเตอร์เวย์ 2 สาย 6 หมื่นล้าน “บางใหญ่-กาญจน์” ดีเลย์ 20 เดือน เหตุรอเพิ่มค่าเวนคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดซอง 1 เริ่มยกแรกชิงระบบ O&M มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา และบางใหญ่-กาญจนบุรี เผย เอกสารครบถ้วนทั้ง 3 กลุ่ม “BEM-BTS-ยูนิค” เดินหน้าให้คะแนนเทคนิค ทล.กุมขมับ เพิ่มงบเวนคืนมอเตอร์เวย์บางใหญ่ค้างเติ่ง จ่อ ครม.ฉุดก่อสร้างล่าช้า 20 เดือนแล้ว

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า จากที่มีเอกชน 3 กลุ่ม ได้ยื่นประมูลการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงิน 33,258 ล้านบาท และทางหลวงพิเศษหมายเลข (M81) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วงเงิน 27,828 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 2 ก.ค. คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ที่มีนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) ทล.เป็นประธาน ได้เปิดซองที่1(ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค) ปรากฏว่าทั้ง 3 กลุ่มยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP)

โดยจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯจะประชุมพิจารณาเพื่อพิจารณาข้อเสนอข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (มี 5 หัวข้อ) โดยจะต้องได้รับคะแนนแต่ละหัวข้อ ไม่น้อยกว่า 75% และต้องได้รับคะแนนรวมทุกข้อไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนรวมทั้งหมดถึงจะผ่านเกณฑ์เปิดซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน) ซึ่งเป็นเรื่องประมาณการค่าลงทุน, แผนธุรกิจและแผนการเงิน ( Business and Financial Plan) และค่าตอบแทนที่ขอรับจาก กรมทางหลวง (Availability Payment)

ซึ่งซอง 2 จะเป็นซองตัดสินผู้ชนะ ส่วนซองที่ 3 ข้อเสนออื่นๆ นั้น ทล.สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาหรือไม่ก็ได้ โดยคาดว่าจะสรุปผลประมูลและลงนามสัญญาได้ภายในปลายปีนี้

สำหรับผู้ยื่นประมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM 2. กลุ่มกิจการร่วมค้าUN-CCCC ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ร่วมกับบริษัท China Communications Construction Company Ltd. หรือ CCCC จากจีน

3. กลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮล ดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH

สำหรับการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ขณะนี้ล่าช้ากว่าแผน 20 เดือนแล้ว เพราะผู้รับเหมายังเข้าพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ เนื่องจากยังรอเสนอ ครม.ขอปรับกรอบค่าเวนคืนที่ดิน มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เพิ่มจาก 5,420 ล้านบาท เป็น 19,637 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14,217 ล้านบาท ซึ่งกรมฯ จะเกลี่ยงบจากการประหยัดค่าก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท มาจ่ายค่าเวนคืน และจะเสนอขอเพิ่มค่าเวนคืนจาก ครม.ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หาก ครม.ชุดปัจจุบันพิจารณาไม่ทัน ทล.อาจต้องนำเรื่องกลับ และเริ่มขั้นตอนนำเสนอและชี้แจงต่อรัฐบาลใหม่ และอาจจะกระทบต่อสัญญางาน O&M

อย่างไรก็ตาม หากสรุปผลประมูลงานระบบ O&M และลงนามสัญญา ทางผู้รับงานจะต้องออกแบบและส่งแบบให้กรมฯอนุมัติภาย ใน 6 เดือน ขณะที่การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้หลังจากที่ทำหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) โดยกรมฯ ต้องพิจารณาความพร้อมในการจัดส่งพื้นที่ผู้รับจ้างด้วยซึ่งหวังว่างบเวนคืนจะได้รับการอนุมัติแล้ว ขณะที่กรมฯ จะเร่งรัดการก่อสร้างงานโยธาให้เร็วที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...