xs
xsm
sm
md
lg

เห็นชอบทอท.แก้ 4 สัญญาร่วมทุน เยียวยาเหตุปิดสนามบินปี 53

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงคมนาคม
ครม. เห็นชอบให้ ทอท.แก้สัญญาสัมปทานร่วมทุน 4 โครงการ เยียวยาผลกระทบจากการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ปี 53 คิดเป็นค่าเสียหายรวม 240ล. โดยใช้แนวทางชะลอการจ่ายผลตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผลประกอบการ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 ก.ค. ได้ มีมติเห็นชอบ การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามนัยมาตรา 64 และมาตรา 68 (3) แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จำนวน 4 โครงการ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ อันนำไปสู่การปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 2553 (ระยะเวลา 9 เดือน)

ซึ่ง คณะกรรมการ (บอร์ด ) ทอท. ให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวม 240 ล้านบาท ได้แก่

1. ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โครงการคลังสินค้าฯ) ระหว่าง ทอท. กับบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (WFS – PG CARGO., Ltd : WFSPG)

2. ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโครงการอุปกรณ์บริการภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โครงการอุปกรณ์บริการภาคพื้นฯ) ระหว่าง ทอท. กับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด (Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling Co., Ltd : BFS)

3. ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โครงการครัวการบินฯ) ระหว่าง ทอท. กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (Bangkok Air Catering Co., Ltd : BAC)

4. ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง ทอท. กับบริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด [LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd. : LSG]

โดย ครม.วางหลักการช่วยเหลือไม่เกินมูลค่าความเสียหายจริง ซึ่งทอท.ได้ตกลงชดเชย ใน มาตรการที่ 1 คือเลื่อนการเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนอัตราร้อยละและอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำของปีสัญญาที่ 2 ไปเป็น ปีสัญญาที่ 4 และปีสัญญาที่ 5

มาตรการที่ 2 ยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำ 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – ธันวาคม 2553

มาตรการที่ 3 เลื่อนการเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนอัตราร้อยละและอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำของปีสัญญาที่ 3 ไปเป็น ปีสัญญาที่ 6 และตั้งแต่ปีสัญญาที่ 4 เป็นต้นไปให้เลื่อนอัตราร้อยละและอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำที่กำหนดไว้เป็นลักษณะเดียวกันกับการเลื่อนอัตราร้อยละและอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำของปีสัญญาที่ 3 เป็นปีสัญญาที่ 6 จนครบกำหนดอายุสัญญา 20 ปี

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติล่าช้าเนื่องจาก ระหว่างนำเสนอ ปี 2554-2555 มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่วน ปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงพ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ (PPP) ทำให้ต้องมีการคำนวณค่าชดเชยความเสียหายกันใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้ข้อยุติแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...