xs
xsm
sm
md
lg

ส่งออกมันแสนล้านส่อวิกฤต เจอโรคใบด่างระบาดหนัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ส่งออกมันแสนล้านส่อวิกฤต
เจอโรคใบด่างระบาดหนัก


"กะบังลม" รับทราบปัญห การระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชา ในพื้นที่สระแก้ว ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ และขยายวงกว้างเข้ามายังพื้นที่ด้านในประเทศ เช่น จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ บางอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ แล้วขยายวงเข้าสู่จังหวัดในภาคกลาง ทั้งลพบุรี และสระบุรี เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากไม่สามารถสกัดหรือป้องกันได้ ก็จะลุกลามเข้าสู่จังหวัดที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ และจะกระทบต่อผลผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2562/63 ทำให้ผลผลิตลดลง ไทยก็จะไม่มีมันสำปะหลัง เพื่อนำไปผลิตเป็นมันเส้นและแป้งมันเพื่อการส่งออกแถมยังกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ

จากสถานการณ์การเกิดโรคใบด่างในมันสำปะหลังนี้ทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังสดทรงตัวอยู่ในระดับ 2.10-2.45 บาทต่อกก. และหากความรุนแรงของโรค ทำให้ผลผลิตเสียหายต่อเนื่อง อาจจะทำให้แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่เกษตรกรก็ไม่มีผลผลิตจะขาย และเมื่อผลผลิตน้อยลง หาก ยังแก้ไขไม่ได้ จะทำให้ไทยเสี่ยงที่จะถูกแย่งชิงตลาด โดยเฉพาะอินเดียที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังมาก ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองดูท่ายังช้าเป็นเรือเกลือ กว่าจะเรียกคณะทำงานเพื่อประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันรับมือ หวั่นจะสายเกิดแก้เพราะคนคุมนโยบายยังเงียบฉี่ ทำทองไม่รู้ร้อน

"กะบังลม เห็นผลตรวจผักผลไม้ของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พบการตรวจผักผลไม้ปี 2562 รู้สะดุ้งเฮือก เพราะจากการเก็บตัวอย่าง 286 ตัวอย่างจากห้างค้าปลีก ตลาดสด แล้วนำมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการพบว่า ผักผลไม้ มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 41% นั่นหมายความว่าคนที่ได้ซื้อผักตามห้างมาบริโภคกำลังกินสารพิษเข้าไปในร่างกายเต็มๆ ในผักกวางตุ้ง กระเพรา คะน้า ดอกกะหล่ำ ผักชี ส่วนผลไม้ที่มีสารตกค้างมากที่สุด ติดลำดับ ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง องุ่น สิ่งที่น่าเสียดาย*****ผู้บริโภคคือต้องไปซื้อผักผลไม้ในห้างค้าปลีกที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปแล้ว ยังแถมสารตกค้างที่มีมากกว่าหลายเท่าตัว****แต่ภาครัฐก็ยังไม่มีวิธีการที่จะแนะนำให้ผู้บริโภคฉลาดซื้อได้อย่างไร คนต้องเสี่ยงภัยกันเอาเอง

ส่วน สารพิษกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างมากที่สุดคือ สารฆ่าเชื้อรา คาร์เบนดาซิม ซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในสหรัฐอเมริกานานกว่าทศวรรษ เพราะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ แต่กลับพบการตกค้างในผักและผลไม้ถึง 57 ตัวอย่าง รองลงมาคือไซเปอร์เมทริน อิมิดาคลอร์ฟริด เอซอกซิสโตรบิน และคลอร์ไพริฟอสซึ่งเป็นสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนการสมองของเด็ก

ติดตามการทำงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผล(กตป.) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ฯ ที่เริ่มขยับเข้าที่เข้าทาง หลังปล่อยว่างเปล่ามานานหลายปี ล่าสุดหนึ่งในคณะกรรมการ 5 คน "ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา" ได้รับมอบภาระกิจเป็นโฆษก กตป.อีกตำแหน่ง ดูแอคทีฟไปร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในกิจกรรมของ กสทช. ทุกงานไม่เคยขาด แว่วมาว่ามีการ ระดมสมองจากผู้รู้มีประสบการณ์ เตรียมแผนงานในการทำงาน เตรียมแผนออกตรวจวางกลยุทธ์การคุ้มครองผู้โภคตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย งานนี้เรียกได้ว่า กสทช.ได้คนหนุ่มไฟแรงที่ทุ่มเทเสียสละมาทำงาน ในองค์กรน่าปลื้ม


กำลังโหลดความคิดเห็น