xs
xsm
sm
md
lg

ตีกลับเทอร์มินัล 2 ติงข้อมูลไม่เชื่อมโยงอู่ตะเภา-ไฮสปีด และยุทธศาสตร์ขนส่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“คมนาคม” สั่ง ทอท.ทำข้อมูลเทอร์มินัล 2 เพิ่ม หลัง สศช.ท้วงติงมีปัจจัยใหม่กระทบ เช่น เมืองการบินอู่ตะเภา, ไฮสปีด 3 สนามบิน และหวั่นไม่สอดคล้องกับแผนแม่บทขนส่งทางอากาศของประเทศ ด้าน ทอท.ยันเดินหน้าเทอร์มินัล 2 มั่นใจสายการบินหนุน วางแปลนขยายขีดรองรับเป็น 30 ล้านคน/ปี เทงบ 500-1,000 ล้าน ลงทุนเร่งด่วนแก้คอขวดอาคาร 1

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ ว่า กระทรวงคมนาคมได้หารือถึงโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A) ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ยังไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วน จึงต้องกลับไปจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกประเด็น และเสนอมาที่กระทรวงคมนาคมอีกครั้งก่อนเสนอบอร์ด สศช.

เบื้องต้นประเด็นที่ สศช.ท้วงติง และถือเป็นปัจจัยที่กระทบต่อแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ เช่น การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นเมืองการบิน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หรือแม้แต่การพัฒนาสนามบินดอนเมือง รวมถึงปัญหาประเด็นทางเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิด้านถนนมอเตอร์เวย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มียุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ ของประเทศไทย เป็นแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินทั่วประเทศ แผนด้านสายการบิน แผนงานด้านกำกับดูแล และแผนการบริหารน่านฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะ 15 ปี ซึ่ง ทอท.จะต้องนำไปประกอบการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก

“ทอท.ทำธุรกิจจำเป็นต้องลงทุน เพื่อลูกค้า เพื่อสายการบิน แต่การพัฒนาจะมองเฉพาะสนามบินของตัวเองไม่ได้ ต้องไม่ลืมว่ายังมีสนามบินอู่ตะเภา สนามบินภูมิภาคอีกทั่วประเทศ ซึ่งการพัฒนาทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกัน ต่างคนต่างพัฒนาไม่ได้ หาก ทอท.จะพัฒนาสุวรรณภูมิเต็มที่อาจจะทำให้อู่ตะเภาไม่เกิดตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งกระทรวงคมนาคมและ สศช.มองในแง่การลงทุนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ในภาพรวมของประเทศ”

ส่วนการขอสลับก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) เป็นงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Expansion) ก่อนนั้น ทอท.จะต้องทำข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อ สศช.เช่นกัน

***“ทอท.” มั่นใจสายการบินหนุนเทอร์มินัล 2

ด้านนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ทอท. กล่าวว่า ได้ทำความเข้าใจกับความเห็นของ สศช.และคมนาคม และข้อกังวลในเรื่องขีดความสามารถและผลกระทบจากโครงการอู่ตะเภาและรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่ง ทอท.ยังยืนยันความจำเป็นของเทอร์มินัล 2 โดยขณะนี้ ทอท.ได้ศึกษาวางแปลนของเทอร์มินัล 2 เป็นการออกแบบเบื้องต้นแล้ว ซึ่งได้ปรับพื้นที่การใช้งาน เพิ่มขีดรองรับผู้โดยสารจาก 20 ล้านคนเป็น 30 ล้านคนต่อปี พร้อมกับให้ผู้ใช้ทั้งผู้ประกอบการ สายการบิน ไออาตา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวางแปลนให้ตรงต่อความต้องการมากที่สุด และพยายามพัฒนาให้อยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่ 4.2 หมื่นล้านบาท

“ทอท.เดินหน้าออกแบบวางฟังก์ชันเทอร์มินัล 2 เอง และสอบถามผู้ใช้บริการว่าต้องการอะไรบ้าง ซึ่งเกือบ 100% เห็นด้วยกับ ทอท. ดังนั้น มั่นใจว่าเมื่อผู้ใช้ต้องการ ใครก็ขวางเราไม่ได้ โดยวางเทอร์มินัล 2 เป็น “ไทยเทอร์มินัล” ให้สายการบินของประเทศไทยทั้งหมดใช้ และสร้างระบบเชื่อมต่อเพื่อให้ผู้โดยสารสะดวกมากที่สุด ส่วนสายการบินที่เหลือให้ใช้เทอร์มินัลหลังเดิม”

***ทอท.เทงบ 500-1,000 ล้าน ลงทุนเร่งด่วนแก้คอขวดอาคาร 1

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่โครงการขนาดใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ทอท.เตรียมลงทุนระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาความแออัดในเทอร์มินัล 1 ที่เป็นคอขวด ทั้งเช็กอิน และตรวจคนเข้าเมือง โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 500-1,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการภายใน 6 เดือน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริการ เช่น เคาน์เตอร์เช็กอินด้วยตัวเอง โหลดกระเป๋าเอง ซึ่งจะเสนอบอร์ด ทอท.พิจารณาเร็วๆ นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...