xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าแจ้งปิดปรับปรุง 4 ท่าเรือ ยกระดับเพิ่มความสะดวกและปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมเจ้าท่าประกาศปิดท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาชั่วคราว 4 แห่ง “ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสี่พระยา และท่าเรือราชินี” ปรับปรุงที่พักผู้โดยสารและซ่อมโป๊ะ ยกระดับบริการ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย

กรมเจ้าท่า (จท.) ประกาศปิดปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสี่พระยา และท่าเรือราชินี โดยจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว เพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (กรุงเทพมหานครและนนทบุรี)

โดยจะมีการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมต่อการใช้งาน เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และการเดินเรือ เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น

1. ท่าเรือเทเวศน์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปิดตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารด้านทิศเหนือ ทำให้ไม่สามารถใช้โป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาขึ้นได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาล่องแทน

และตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารด้านทิศใต้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาขึ้นแทน

2. ท่าเรือราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปิดตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ใช้โป๊ะเทียบเรือสะพานพุทธ และกรมเจ้าท่าแทน

3. ท่าเรือสี่พระยา แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร ปิดตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทิศใต้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาขึ้นแทน

และตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาขึ้น และขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือกรมเจ้าท่า และวัดม่วงแคแทน

4. ท่าเรือราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปิดตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือตลาดยอดพิมานแทน

ทั้งนี้ การปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการยกระดับการให้บริการเรือโดยสารสาธารณะ ตามแผนดำเนินการความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และทางเดินเรือ ทำให้มีความสะดวกปลอดภัย เป็นไปตามนโยบาย คนปลอดภัย เรือปลอดภัย ท่าเรือปลอดภัย ที่กรมเจ้าท่ามีความห่วงใยในการให้บริการประชาชน สำหรับการปิดบริการท่าเรือโดยสารชั่วคราวอาจเกิดความไม่สะดวก

กำลังโหลดความคิดเห็น...