xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดตัว ITP

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คุณอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมเปิดตัว Industrial Transformation Platform (ITP) ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผู้ผลิตสินค้า และ Robotics System Integrator ตลอดถึงการขอสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน ทั้งหมดไว้ในจุดเดียว เริ่มต้นจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับคำปรึกษา การประเมินความพร้อมและความคุ้มค่าในการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจกับ System Integrator (SI) โดยมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล I-industry ที่เชื่อมโยงข้อมูลอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 และ single form บูรณาการแบบสำรวจข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยรายงานผลวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพธุรกิจของผู้ประกอบการ ส่งเสริมความสามารถให้กับการแข่งขันในโลกยุคใหม่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...