xs
xsm
sm
md
lg

ทย.ขยายสนามบิน “สกลนคร-นครพนม” รองรับผู้โดยสารโต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อาคารผู้โดยสาร สนามบินสกลนคร
กรมท่าอากาศยานลุยขยายศักยภาพอาคารผู้โดยสาร สนามบินสกลนคร และนครพนม ทยอยเสร็จปี 62 และปี 63 เพิ่มขีดการรองรับผู้โดยสาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ยกระดับมาตรฐานบริการและความปลอดภัย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของท่าอากาศยานสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยได้กำชับให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและทัศนียภาพภายในอาคารที่พักผู้โดยสารให้สวยงาม รองรับการให้บริการประชาชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อไป รวมทั้งให้พิจารณาวางแผนการพัฒนาท่าอากาศยานฯ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การบริการ โดยต้องสำรวจความพึงพอใจของประชาชน และพิจารณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในท่าอากาศยานฯ เชิงพาณิชย์ในระยะต่อไป

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ท่าอากาศยานสกลนครอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งฝั่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ใช้งบประมาณก่อสร้าง 83.2 ล้านบาท เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 300 คนต่อชั่วโมง เป็น 600 คนต่อชั่วโมง ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 มีผู้รับจ้าง คือ บริษัทอุดรศรีวิไล คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ปัจจุบันรองรับเที่ยวบินวันละ 8 เที่ยวบิน แบ่งเป็นสายการบินนกแอร์ วันละ 6 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) และสายการบินแอร์เอเชีย วันละ 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ)

นางอัมพวันกล่าวว่า นอกจากนี้ ทย.ยังมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานนครพนม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จาก 300 คนเป็น 600 คนในเวลาเดียวกัน โดยใช้งบประมาณปี 2562 จำนวน 90 ล้านบาท ระยะเวลา 270 วัน จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563

และขยายลานจอดรถยนต์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่พักผู้โดยสาร​ งบประมาณ 9 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 256 มีกิจการร่วมค้า พี เอ็ม ที เอ เป็นผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ ทย.มีนโยบายเร่งรัดการดำเนินการจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ในท่าอาากศยานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ ให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของผู้ปฏิบัติด้านดับเพลิงและกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด
สนามบินสกลนคร
สนามบินสกลนคร
สนามบินนครพนม
สนามบินนครพนม
สนามบินนครพนม


กำลังโหลดความคิดเห็น...