xs
xsm
sm
md
lg

ทรู คลิกไลฟ์ ตอกย้ำการสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนรู้กว่า 10 ปี พร้อมเสริมศักยภาพแก่โรงเรียนเอกชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างครบวงจร ภายใต้บริษัทในเครือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดงานสัมมนา “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน” ประกาศความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ต่อยอดพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนให้เท่าทันต่อยุคดิจิทัล พร้อมอบรมเพิ่มศักยภาพแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกว่า 400 คนจากโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 วัน ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก

ทรู คลิกไลฟ์ มุ่งมั่นผลิตหลักสูตรคุณภาพ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนเอกชนกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศในการเข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ 5 หลักสูตร ได้แก่ “เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ (Computer Science Genius Program), ภาษาอังกฤษ (English Genius Program), ภาษาจีน (Chinese Genius Program), โรโบติกส์ (Robotics Genius Program) และดนตรี (Music Genius Program)” และเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ทรู คลิกไลฟ์ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสร้างสรรค์หลักสูตรให้ก้าวเข้าสู่ “Digital Platform” ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยสอนอัจฉริยะ (G-Book) ที่รวบรวมเอาสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ และควบคุมสื่อการสอนทุกประเภทได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลโรงเรียน ครู และนักเรียนในทุกมิติ เพื่อประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนเชี่อมโยงสู่การแสดงผลการเรียนในรูปแบบ สมุดพกดิจิทัล ทั้งนี้ ยังนำเอาวิชาเขียนโปรแกรม (Coding) มาช่วยในการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เรียน ผ่านสื่อการเรียนรู้ Micro:bit หรือการนำเอานวัตกรรม AR มาประยุกต์ใช้กับสื่อเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ในโอกาสนี้ คุณศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี รวมทั้งมอบวุฒิบัตรครูดีเด่นประจำปี 2562 พร้อมกล่าวขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ของทรู คลิกไลฟ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้เข้าร่วมเสวนากับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 สาขาวิชาในประเด็นแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ อีกด้วย

ในโอกาสนี้ คุณศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี รวมทั้งมอบวุฒิบัตรครูดีเด่นประจำปี 2562 พร้อมกล่าวขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ของทรู คลิกไลฟ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้เข้าร่วมเสวนากับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 สาขาวิชาในประเด็นแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ อีกด้วย

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำว่า “หลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ เป็นหลักสูตรที่เราสร้างนวัตกรรมการศึกษาแบบครบวงจร ในฐานะของบริษัท ทรู เราจะสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย นำเอาเทคโนโลยีหลายๆ อย่างที่มีอยู่เข้ามาช่วยในการผลักดันให้ระบบการศึกษาดียิ่งขึ้น”

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำว่า “หลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ เป็นหลักสูตรที่เราสร้างนวัตกรรมการศึกษาแบบครบวงจร ในฐานะของบริษัท ทรู เราจะสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย นำเอาเทคโนโลยีหลายๆ อย่างที่มีอยู่เข้ามาช่วยในการผลักดันให้ระบบการศึกษาดียิ่งขึ้น”

อาจารย์ดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเครือบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ที่เข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ มากว่า 10 ปี กล่าวถึงความประทับใจว่า “เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับมืออาชีพจริงๆ เพราะเราต้องการคนที่มาจัดการการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ ทรู คลิกไลฟ์ได้คิดค้นและพัฒนาอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ปีแรกที่เราได้เข้าร่วมหลักสูตร จนถึงปัจจุบันนี้ที่มีความทันสมัยมากๆ หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์นั้นไม่ได้เน้นแต่ด้านเทคโนโลยีหรือวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงคุณธรรมให้เด็กได้ซึมซับไปเรื่อยๆ” ทั้งนี้ยังกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดแก่นักเรียนอีกว่า เกิดพัฒนาการที่ดีมากในตัวเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา เมื่อส่งเด็กนักเรียนไปแข่งขันก็ได้รับรางวัลกลับมาบ่อยมาก ซึ่งผู้ปกครองก็ชื่นชม

ในสัมมนาครั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ตอกย้ำความเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างครบวงจร ด้วยการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเติมเต็มวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้การบรรยายหัวข้อ “การบริหารเชิงกลยุทธ์ สำหรับโรงเรียนเอกชน” และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้วย “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์” พร้อมกับการเรียนรู้การใช้สื่อการสอนและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน รวมถึงรับฟังการบรรยาย “เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้” เพื่อจูงใจและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 08-9116-0239 หรือ 0-2858-8348 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com

อาจารย์ดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเครือบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ที่เข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ มากว่า 10 ปี กล่าวถึงความประทับใจว่า “เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับมืออาชีพจริงๆ เพราะเราต้องการคนที่มาจัดการการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ ทรู คลิกไลฟ์ได้คิดค้นและพัฒนาอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ปีแรกที่เราได้เข้าร่วมหลักสูตร จนถึงปัจจุบันนี้ที่มีความทันสมัยมากๆ หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์นั้นไม่ได้เน้นแต่ด้านเทคโนโลยีหรือวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงคุณธรรมให้เด็กได้ซึมซับไปเรื่อยๆ” ทั้งนี้ยังกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดแก่นักเรียนอีกว่า เกิดพัฒนาการที่ดีมากในตัวเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา เมื่อส่งเด็กนักเรียนไปแข่งขันก็ได้รับรางวัลกลับมาบ่อยมาก ซึ่งผู้ปกครองก็ชื่นชม

ในสัมมนาครั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ตอกย้ำความเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างครบวงจร ด้วยการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเติมเต็มวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้การบรรยายหัวข้อ “การบริหารเชิงกลยุทธ์ สำหรับโรงเรียนเอกชน” และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้วย “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์” พร้อมกับการเรียนรู้การใช้สื่อการสอนและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน รวมถึงรับฟังการบรรยาย “เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้” เพื่อจูงใจและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 08-9116-0239 หรือ 0-2858-8348 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com


กำลังโหลดความคิดเห็น...