xs
xsm
sm
md
lg

ร.ฟ.ท.แจงไฮสปีดเฟสแรก “กรุงเทพ-พิษณุโลก” เจรจาญี่ปุ่นยังไม่ได้ข้อสรุป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร.ฟ.ท.แจงรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ระยะที่ 1 กรุงเทพ-พิษณุโลก) การเจรจาและศึกษารูปแบบไม่เสร็จ เผยคณะทำงานด้านเทคนิคเจรจาญี่ปุ่นยังไม่ถึงประเด็นลงทุน ชี้เป็นบริการสาธารณะ รัฐบาลจะรับภาระลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่กระทบการเงิน ร.ฟ.ท.

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-เชียงใหม่ (ระยะที่ 1 กรุงเทพ-พิษณุโลกระยะทาง 380 กม.) ว่าทางญี่ปุ่นได้นําส่งรายงานศึกษาความเหมาะสมมาให้รัฐบาลไทยพิจารณาแล้ว แต่การศึกษารายละเอียดยังไม่ข้อสรุปแต่อย่างใด โดยขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานด้านเทคนิคขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-เชียงใหม่ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ในการเจรจาและศึกษารูปแบบการดําเนินโครงการฯ

ทั้งนี้ ร.ฟ.ท.ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการฯ ยืนยันว่า ตามลำดับขั้นตอนการเจรจาและศึกษารูปแบบการดําเนินโครงการฯ ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล โดยยึดประโยชน์ขององค์กรและของประเทศ รวมถึงยังดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการพิจารณาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วย

“ผลการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-เชียงใหม่ (ระยะที่ 1 กรุงเทพ-พิษณุโลก) พบว่ามีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า 12% ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนดไว้ ดังนั้น โครงการฯ จึงมีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์”

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาอย่างรอบคอบต่อประโยชน์ทั้งทางตรง ได้แก่ มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ มูลค่าการ ประหยัดเวลาในการเดินทาง มูลค่าจากการลดค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุ และมูลค่าการกําจัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ทางอ้อมที่เกิดขึ้น เช่น การกระตุ้นการพัฒนาพื้นที่ และการจ้างงานด้วย

อย่างไรก็ตาม คณะทํางานด้านเทคนิคฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณาประเด็นการใช้งบประมาณการลงทุนในโครงการนี้แต่อย่างใด เนื่องจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟมีลักษณะเป็นบริการสาธารณะ ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลจะรับภาระเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกับโครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟไทย-จีน และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ดังนั้น ภาระหนี้จึงไม่ได้ปรากฏในงบการเงินของ ร.ฟ.ท.

อย่างไรก็ตาม ร.ฟ.ท.พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการดําเนินโครงการลงทุน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐมีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-เชียงใหม่ ระยะทาง 668 กม. วงเงินลงทุนรวม 445,303 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงาน ระยะที่ 1 ช่วง กรุงเทพ-พิษณุโลกระยะทาง 380 กม. วงเงินลงทุน 212,892 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 2568 อัตราค่าโดยสาร 640-1,700 บาท ประเมินผู้โดยสารปีที่เปิดที่ 29,000 คน/วัน มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 14.7 %

ระยะที่ 2 ช่วง พิษณุโลก-เชียงใหม่ ระยะทาง 288 กม. วงเงินลงทุน 232,411 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 2572 อัตราค่าโดยสาร 385-1,044 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนรายงานผลการศึกษษความเหมาะสม
กำลังโหลดความคิดเห็น...