xs
xsm
sm
md
lg

บวท.วางมาตรการบริหารจราจรทางอากาศช่วงฤดูฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บวท.วางมาตรการบริหารเที่ยวบินรองรับสภาพอากาศแปรปรวนช่วงฤดูฝน เพื่อลดผลกระทบความล่าช้า และสร้างความมั่นใจให้สายการบินและประชาชนผู้ใช้บริการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินด้วย

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า บวท.ได้กำหนดมาตรการรองรับกรณีมีสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก ในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน

หากสภาพอากาศรุนแรงเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศจะบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ตามมาตรการ ชะลอการวิ่งขึ้นของอากาศยานขาออกโดยให้จอดรอที่หลุมจอดเพื่อลดปริมาณความคับคั่งของปริมาณการจราจรทางอากาศบริเวณรอบสนามบิน และชะลอการทำการบินลงของอากาศยานขาเข้า ให้มีการบริหารจัดการระยะห่างในการขึ้น-ลงของอากาศยานให้เหมาะสม และประสานท่าอากาศยานภูมิภาคในการจัดระยะต่อสำหรับอากาศยานขาออกของแต่ละสนามบิน

รวมถึงการออกประกาศแจ้งเตือนให้ทุกเที่ยวบินขาเข้าของทุกสนามบิน เตรียมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งได้เพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้พร้อมต่อการให้บริการในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน และมีการปรับตำแหน่งการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ


นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำข้อมูลด้านข่าวอากาศมาวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบ ให้ทราบถึงการเคลื่อนตัวของสภาพอากาศ และสภาพความรุนแรงของอากาศบริเวณรอบสนามบิน เพื่อแจ้งเตือนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. สายการบินต่างๆ รวมถึงต่างประเทศ ทราบถึงข้อมูลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยได้มีการประสานงานและบริหารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการบิน เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการจราจรทางอากาศล่วงหน้า ให้การควบคุมจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างปลอดภัย คล่องตัว และอำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในน่านฟ้าไทย

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในฤดูฝนนี้อาจต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังสนามบิน รวมถึงอาจต้องพบกับความล่าช้าของเที่ยวบินในบางช่วงเวลา ในกรณีที่เกิดฝนฟ้าคะนองหรือสภาพอากาศแปรปรวนในบริเวณสนามบิน อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของทุกเที่ยวบิน


กำลังโหลดความคิดเห็น...