xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ขยายถนนบ้านทับทิมสยาม 03 จ.สระแก้ว สนองพระราชดำริ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 จ.สระแก้ว ระยะทาง กว่า 4 กม. สนองพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวชายแดน รองรับประชาคมอาเซียน (AEC)

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทรงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและมีพระราชดำริในการฟื้นฟู และพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยจัดทำโครงการทับทิมสยาม 03 กำหนดยุทธ์ศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 อำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 4.325 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้การขนส่งเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดในช่วงเทศกาล เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อีกทางหนึ่ง
ทช.จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงขยายถนนเดิมสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยปรับปรุงโครงสร้างทางใหม่และผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร จากความกว้าง 6 เมตร เป็น 7 เมตร พร้อมไหล่ทาง มีจุดเริ่มต้นที่ กม.1+875 ถึง กม.ที่ 6+200 ระยะทาง 4.325 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม 7 เมตร เป็น 12 เมตร ความยาว 30 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 54.766 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรประมาณเดือนสิงหาคม 2562 นี้
นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)กำลังโหลดความคิดเห็น...