xs
xsm
sm
md
lg

BTS เพิ่มขาย Green Bond เป็น 1.3 หมื่นล้าน หลังนักลงทุนแสดงความจำนงสูงกว่า 8 เท่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ปลื้มหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี แสดงความจำนงลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทฯ มีแผนที่จะเสนอขายเดิมกว่า 8 เท่า ทำให้ต้องเพิ่มการเสนอขายเป็น 1.3 หมื่นล้านบาทจากเดิม 5 พันล้านบาท

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย Green bond ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 13,000 ล้านบาท และจะจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นี้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ สูงกว่า 8 เท่า จากแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้เดิมจำนวน 5,000 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้เพิ่มขนาดการเสนอขายเป็นจำนวน 13,000 ล้านบาท

การออก Green Bond ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการลงทุนในหุ้นกู้

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็น Green Bond ชุดแรกในประเทศไทยที่เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่และเป็น Green Bond ที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต.ในการยกเว้นค่าธรรมเนียม filing โดยจัดออกรวมทั้งสิ้น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.51% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท, รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.63% ต่อปี มูลค่า 1,300 ล้านบาท, รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท, รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.57% ต่อปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท และ รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.86% ต่อปี มูลค่า 5,000 ล้านบาท รวมมูลค่าหุ้นกู้ทุกรุ่นที่เสนอขายทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ทุกรุ่นชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “A แนวโน้มคงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนไปเมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้


กำลังโหลดความคิดเห็น...