xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ MOU จังหวัดวากายามะ เล็งปั้นอุตฯ เกษตรแปรรูป-เครื่องเขินไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ปลัดพสุ” ควงอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วม MOU จังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของสองประเทศ เล็งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร หวังเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องเขิน ที่ไทยกำลังเตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินที่จังหวัดเชียงใหม่ภายในเดือนกันยายน 2562 นี้

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค. กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของสองประเทศ ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับหน่วยงานญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็นความร่วมมือรัฐบาลท้องถิ่นแล้ว 20 แห่ง รวม 21 ฉบับ รัฐบาลกลาง 4 แห่ง 6 ฉบับ และเอกชน 3 แห่ง 3 ฉบับ โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านข้อมูล และเทคโนโลยี

“MOU ครั้งนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือการค้าและการลงทุนต่อไปในอนาคตระหว่างไทยกับจังหวัดวากายามะ เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ในลักษณะ win-win ให้กับภาคอุตสาหกรรมซึ่งไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับต่อกันมานานถึง 132 ปี โดยเฉพาะในภาคการค้าการลงทุน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ระบุว่า ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2562 นี้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า 26,800 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 20% ของจำนวนโครงการการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และญี่ปุ่นยังเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ากว่า 1.94 ล้านล้านบาท” นายพสุกล่าว

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะร่วมมือกับจังหวัดวากายามะ คือ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมเครื่องเขินที่ไทยกำลังเตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขิน ณ จังหวัดเชียงใหม่ภายใน ก.ย.นี้ ซึ่งจังหวัดวากายามะมีอุตสาหกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯลฯ อีกทั้งอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่มีประวัติยาวนาน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเขิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ที่ถือเป็นแหล่งผลิตใหญ่อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ นอกจากนี้ จังหวัดวากายามะยังเป็นเมืองแห่งผลไม้ที่มีปริมาณการผลิตส้ม Citrus hassaku ลูกพลับ และบ๊วย เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศในอนาคต

“โอกาสนี้ได้ไปดูงาน ณ บริษัท โชวะคะจูเอ็น บริษัทเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้แบบครบวงจร เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต การแปร เพื่อนำมาปรับใช้กับไทย พร้อมกันนี้ยังได้ดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจังหวัดวากายามะ เพื่อนำความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ในการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ( ITC 4.0) ซึ่งมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน รวมถึงยังได้เดินทางไปยังศูนย์อุตสาหกรรมเครื่องเขินโบราณแห่งคิชู โดยจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขิน ณ จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป” นายกอบชัยกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...