xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท. แนะรัฐบาลใหม่ดันการเพิ่มผลผลิตแรงงานเป็นวาระแห่งชาติหลังเด็กจบใหม่ส่อเตะฝุ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ส.อ.ท.”แนะรัฐบาลใหม่เพิ่ม Productivity ของแรงงาน มากกว่าเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งที่สุดอาจทำให้เอสเอ็มอีเจ๊งได้ ขณะที่เด็กจบใหม่ยังไม่ตรงกับความต้องการของภาคการผลิต เร่งแก้ไขปัญหาจับมือ บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด (JOBTOPGUN) เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาแรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธาน และประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย( ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ต้องการเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ช่วยผลักดันให้การเพิ่มผลผลิต (Productivity) ของแรงงาน ให้เป็นวาระแห่งชาติ มากกว่าการแก้ปัญหาด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเช่นปัจจุบัน ที่อาจทำให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม( SMEs )ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างในอัตราสูงได้ และส่งผลให้ล้มเลิกกิจการไปในที่สุด

ทั้งนี้ปัจจุบันแรงงานคุณภาพมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ผู้จบการศึกษาปี 2563 มีสูงถึง 1.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี 1.6 ล้านคน โดยพบว่าแรงงานที่จบการศึกษามานั้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และบางสาขาวิชาเกินความต้องการในตลาดแรงงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส.อ.ท. จึงเป็นที่มาของความร่วมมือ บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด (JOBTOPGUN)เพื่อสนับสนุนระบบสรรหาแรงงานและเครื่องมือการค้นหาผู้สมัครงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงานภาคอุตสาหกรรม สร้างตลาดงานและคนหางานบนโลกไซเบอร์ (Cyber Employment Community) ที่ผู้ประกอบการและผู้สมัครงานสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ สร้างโอกาสให้บุคลากรที่มีคุณภาพได้มีงานทำเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้โอกาสในด้านการฝึกงานในระหว่างการศึกษาของนักศึกษา มุ่งเน้นเสริมศักยภาพให้ผู้สมัครงานมีความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ตลาดงานเพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ ภาคการผลิตยังมีความต้องการแรงงานคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกเป็นจำนวนมาก และเชื่อมั่นว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการสนับสนุนระบบสรรหาแรงงานและการค้นหาผู้สมัครงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ระหว่าง ส.อ.ท. และบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด” ในครั้งนี้ จะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ”นายสุชาติกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...