xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯเด้งรับนโยบาย”กัญชา”หนุนต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการแพทย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ กลุ่มกัญชาและสมุนไพรพร้อมเด้งรับนโยบายกัญชาต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ หวังยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรแบบยั่งยืน ผนึกทุกหน่วยระดมสมองตั้งแต่ต้นน้ำ ยันปลายน้ำ

นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ กลุ่มกัญชาและสมุนไพรว่า เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปกัญชา นำไปต่อยอดใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งวางโมเดลการพัฒนาการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับผลประโยชน์ ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และให้ประชาชนเข้าถึงยาที่สกัดจากน้ำมันกัญชาอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้จากการหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการผลิตต้นน้ำ ทางเบโด้ จะเป็นหน่วยงานที่คัดเลือกสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมมาให้เกษตรกรเพาะปลูก จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการกลางน้ำ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดูไปศึกษาเรื่องการอนุญาตปลูกในโรงเรือนแบบปิด ควบคุมแสง น้ำเป็นอย่างไร และเตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษางานวิจัย ใช้ห้องทดลองแปรรูปสกัดน้ำมัน สารต่างๆ ให้ได้คุณภาพร่วมกัน รวมทั้งจะใช้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมอนาคต หรือศูนย์ไอทีซี เข้ามาช่วยในเรื่องการใช้นวัตกรรมแปรรูป ขณะที่ปลายน้ำ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จะนำสารสกัดน้ำมันกัญชา หรือสารอื่นๆของกัญชา ไปใช้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ต่อไป

“ คงจะต้องเน้นให้คำแนะนำกับเกษตรกรตั้งแต่การปลูกโรงเรือนแบบปิด เพื่อควบคุมคุณภาพตามที่ต้องการ มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดกฎหมายด้วย” นายจารุพันธุ์กล่าว

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ.อยู่ระหว่างการศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกัญชา ของต่างประเทศว่า ใช้มาตรฐานอะไรบ้าง เช่น การควบคุมสารต่างๆ ควบคุมสิ่งปนเปื้อนไม่ควรเกินเท่าไร อย่างไร เพื่อรองรับการทำมาตรฐานกัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ใช่ว่า จะนำไปตากบนดิน หรือสกัดไม่ได้คุณภาพ มีสารปนเปื้อนออกมา
กำลังโหลดความคิดเห็น...