xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ หนุน"มท."ปักธงดันสินค้าโอทอปหมื่นรายการผ่านมาตรฐาน"มผช."

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ โอทอป (OTOP) ให้ได้รับรับมาตรฐาน "มผช." 10,000 ผลิตภัณฑ์ภายในปี 2562 หวังยกระดับสินค้าโอทอป ท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้เร่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศในการต่อยอด นำผลิตภัณฑ์จากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๙ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่ได้รับการพัฒนาจากกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีเป้าหมายดำเนินการให้ได้ 10,000 ผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2562 ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือมา

สำหรับเป้าหมาย 10,000 ผลิตภัณฑ์ในปี 2562 แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอ 5,000 ผลิตภัณฑ์ และของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก 5,000 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบขอรับการตรวจประเมินคุณภาพเบื้องต้น (มผช.ป) โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะเป็นผู้รวบรวมรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ กรณีผลทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน มผช. ตลอดจนยืนยันสถานที่ผลิต รวมทั้งส่งเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดำเนินการพิจารณาออกใบรับคำขอ มผช.ป.
"เราทำงานกันใกล้ชิดเพื่อให้การรับรอง มผช. ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการรวม 49 วันทำการ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ต่อไปซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนมีใบรับรองมผช. จะเป็นข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์"นายสุรพลกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...