xs
xsm
sm
md
lg

“ไทยเบฟ” ตอกย้ำ “องค์กรเพื่อความยั่งยืน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการรายวัน 360 - ไทยเบฟตอกย้ำ 'องค์กรเพื่อความยั่งยืน' ผ่านงานเสวนา Thailand Corporate Sustainability Symposium "Learning from the Leaders พร้อมนำ "เศรษฐกิจพอเพียง" มาประยุกต์ใช้ มอง The UN SDGs เป็นนิมิตหมายที่ดีในการรวมพลังกัน


C-asean ได้จัดงานเสวนา Thailand Corporate Sustainability Symposium "Learning from the Leaders" วันที่ 27-28 มี.ค. 2562 ณ C-asean, CW Tower ด้วยการนำเสนอมุมมองจากหลายผู้นำองค์กรเกี่ยวกับความยั่งยืนขององค์กรอันนำไปสู่อนาคต


นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความยั่งยืนขององค์กรผ่านการเสวนาในหัวข้อ CEO Panel Discussion "Learning from the Leaders : Sustainability, our game plan toward 2030" ว่า The UN SDGs (Sustainable Development Goals) เป็นนิมิตหมายที่ดีในการรวมพลัง และเป็นเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ หลายองค์กรในเมืองไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ไทยเบฟและ ปตท. เรามีเรื่องของการพัฒนา เกี่ยวกับการอนนุรักษ์และการปลูกป่า แต่เราไม่เคยคุยกัน ทั้งที่เรามีเป้าหมายเดียวกัน


นอกจากนี้ มองว่าทางฝั่งโลกตะวันตกจะมองภาพ SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แตกต่างจากฝั่งโลกตะวันออก โดยทางฝั่งเราจะเข้าใจถึง SDGs ว่าเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝัง และเราทำด้วยใจ เป็นวัฒนธรรม เป็นความคุ้นชิน ในเรื่องของการให้ที่ดี และความรู้สึกรับผิดชอบ จนถึงเรื่องการแบ่งปัน

"ทางไทยเบฟถือว่าโชคดีที่มีทีมผู้บริหารที่ช่วยกันทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ซึ่งทีมผู้บริหารต่างให้ความสำคัญและนำเรื่องของกระบวนการ SDGs มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ นำมาปรับปรุง พัฒนา ทั้งทางด้านโพรเซส และซิสเต็ม ดึงเอาโอกาสจากแต่ละส่วนของหน่วยงานต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน ร่วมกันให้เกิดการเรียนรู้ และยอมรับ ที่สำคัญพร้อมนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ สู่ความยั่งยืนขององค์กร" นายฐาปนกล่าว


นายฐาปนกล่าวอีกว่า เวลานี้ถือว่าเราอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืน และวันนี้เป็นช่วงเวลาขององค์กรที่จะทำบางอย่างเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน


ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องของ SDGs มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า หรือผู้บริโภค ทำให้องค์กรเข้มแข็งขึ้น บริษัทมีเป้าหมายที่ดี มีกำไร มีความยั่งยืน ขณะเดียวกัน พนักงาน ทีมผู้บริหาร ที่ได้ร่วมกันทำเรื่องนี้แล้วต่างรู้สึกภูมิใจในการทำ SDGs


"ปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว แต่หากตระหนักรู้จะเห็นว่าหลายส่วนเกิดจากผลกระทบที่เกี่ยวกับการทำงานขององค์กร เช่น กระบวนการทำงานต่างๆ ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงเป็นเรื่องที่เราควรคิดและทำมันให้ดีขึ้น อันนำมาซึ่งเรื่องของ SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน"


นอกจากนี้ ทางด้านพระพรหมบุตร (ประยูรธรรมคำ) สมาชิกสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ยังได้กล่าวในงานเสวนาครั้งนี้ด้วยว่า SDGs หรือความยั่งยืนขององค์กรนั้น ในมุมมองทางศาสนาเป็นเรื่องเดียวกันกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันกับทาง UN วางไว้ อันนำไปสู่เรื่องของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม


กำลังโหลดความคิดเห็น...