xs
xsm
sm
md
lg

ร.ฟ.ท.ดีเดย์ 9 เม.ย.ขายซองประมูลแปลง A ลุยตอกเข็มต้นปี 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร.ฟ.ท.ประกาศขายซองพัฒนาที่ดินแปลง A มูลค่า 1.1 หมื่นล้าน 9 เม.ย. - 8 พ.ค. ยื่นซอง 30 พ.ค. คาดเซ็นสัญญาได้ปลายปี 62 ตอกเข็มต้นปี 63

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ลงนามในประกาศเปิดประมูลโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ แปลง A แล้ว โดยจะขายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.-8 พ.ค. 2562 (30 วัน) กำหนดยื่นเอกสารประมูลวันที่ 30 ก.ค. คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ช่วงปลายปี 2562

ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้เริ่มก่อสร้างในต้นปี 2563 เปิดให้บริการเฟสแรกในปี 2564 รองรับการเปิดเดินรถสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อ และเปิดให้บริการเต็มพื้นที่ในปี 2566

“โดยพื้นที่แปลง A ร.ฟ.ท.พัฒนาภายใต้ พ.ร.บ.ร่วมทุน ปี 2556 โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 เพราะได้เริ่มกระบวนการมาก่อนที่จะประกาศ พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2562 และที่ผ่านมาโครงการได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากเพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง

ถือเป็นโครงการนำร่องการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในศูนย์คมนาคมพหลโยธิน มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ มูลค่าลงทุน 11,721 ล้านบาท ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี กำหนดระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 4 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชนและนักลงทุนค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นการพัฒนามิกซ์ยูส ทั้งร้านค้า โรงแรม และสำนักงาน และอยู่ติดสถานีกลางบางซื่อที่มีรถไฟสายสีแดง รถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกเอกชนแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ

1. การประเมินขั้นต้น (ซองไม่ปิดผนึก) ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือยืนยันการไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันจากอำนาจศาล และหลักประกันซอง

2. การประเมินซองที่ 1 ข้อเสนอคุณสมบัติ (ซองปิดผนึก) ได้แก่ เอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติทั่วไป ด้านคุณสมบัติทางการเงิน และด้านประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเกณฑ์การประเมินเป็นแบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน

3. การประเมินซองที่ 2 ข้อเสนอทางเทคนิคและแผนการลงทุน (ปิดผนึก) มีคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 แบ่งเป็น
- รูปแบบการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและข้อกำหนดของ ร.ฟ.ท. (SRT’s Requirement) (30 คะแนน)

- แผนธุรกิจ (40 คะแนน)

- แผนการบริหารการก่อสร้างโครงการ (Construction Management Plan) และการประมาณมูลค่าการก่อสร้าง (15 คะแนน)

- แผนการดำเนินโครงการ (Operation Plan) (15 คะแนน)

โดยจะต้องได้รับคะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. การประเมินซองที่ 3 ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่ ร.ฟ.ท.
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสูงที่สุดจะถือว่าเป็น “ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมิน” เข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (หากมี) และการเจรจาต่อรองสัญญาร่วมลงทุนต่อไป

5. การพิจารณาซองที่ 4 ข้อเสนอในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น...