xs
xsm
sm
md
lg

ทส.ปลุกคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก-ดับวิกฤตขยะ 7 เดือนลดถุงพลาสติกได้ 814 ล้านใบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เชิญชวนคนไทยทุกคน “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้นจากวิกฤตขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดใช้ถุงพลาสติก และหลีกเลี่ยงการใช้โฟมในการจับจ่ายสินค้าในตลาดสด ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศหากทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจังก็จะสามารถลดและแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างต่อเนื่อง

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าในเมืองใหญ่หรือชุมชนในชนบท ถุงพลาสติกก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกคนเมื่อต้องไปจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าชุมชน รวมทั้งใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ประเทศไทยมีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic หรือ disposable plastic) เพราะฉะนั้น ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันปรับพฤติกรรมช่วยกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินโครงการ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศ

โดยที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อต่างๆ รวมทั้งตลาดสดเทศบาลและเอกชนทั่วประเทศ รณรงค์ภายใต้กิจกรรม “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมให้ลูกค้าและผู้มาใช้บริการลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น การเพิ่มแต้มคะแนนให้กับสมาชิกเมื่อนำถุงผ้ามาใช้ใส่ของแทนถุงพลาสติก หรือปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติก รวมทั้งการร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลเมื่อลูกค้าไม่รับถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพิ่มเติมในการรณรงค์ให้ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้องดให้บริการถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องในทุกๆ วันที่ 4 ของเดือน โดยเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย จากการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2561 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อได้รวม 814 ล้านใบ หรือประมาณ 4,600 ตัน


โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายสำคัญ คือ การรณรงค์สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตกค้างในพื้นที่ชุมชนและแหล่งธรรมชาติต่างๆ ที่กำลังก่อวิกฤตให้แก่สิ่งแวดล้อมอยู่ในเวลานี้ การมีส่วนร่วมจากคนไทยทุกคนในการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมถึงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้นจากวิกฤตนี้ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...