xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้ว! ศูนย์เทรนนิ่งรถไฟฟ้า ผุดหลักสูตรพร้อมใบรับรองมาตรฐานคนขับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รฟม.เปิดโรงเรียนฝึกอบรมบุคลากรระบบราง (Training Center) ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ เริ่มประเดิมหลักสูตรคนขับรถไฟฟ้า อบรม 3 เดือนได้ใบรับรอง “ไพรินทร์” ตั้งเป้าศูนย์ฝึกระดับอาเซียน รอตั้งกรมรางฯ เร่งคลอดเกณฑ์และออกใบอนุญาต พัฒนาระบบขนส่งทางรางไทยครบวงจร

วันนี้ (22 มี.ค.) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง (Training Center) ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี H.E. Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ผู้แทนจาก JICA, ผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), ผู้บริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM, ผู้แทนจาก Tokyo Metro เข้าร่วม

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง (Training Center) นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยขึ้นสู่ระดับมาตรฐานสากล โดย รฟม.ร่วมมือกับ Tokyo Metro ที่มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานระบบรถไฟฟ้ามากว่า 90 ปี ในการจัดหลักสูตรเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในระบบรางให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชำนาญด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้า


ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ซึ่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ... ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ซึ่งกรมขนส่งทางรางจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง การกำหนดมาตรฐานหลักสูตร รวมถึงออกใบอนุญาตให้แก่คนขับรถไฟฟ้าต่อไป และในอนาคตจะมีการจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมรถไฟ และรถไฟความเร็วสูงในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการจดทะเบียนตัวรถไฟฟ้า


“กรมรางฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ ซึ่ง รฟม.จะเริ่มจากคนขับรถไฟฟ้าก่อน ต่อไปจะขยายหลักสูตรไปที่ระบบการซ่อมบำรุง ระบบตัวรถไฟฟ้า ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของอาเซียน สามารถรองรับการฝึกอบรมคนขับรถไฟฟ้าของประเทศอื่นๆ ที่จะมีการพัฒนาระบบราง เช่น อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ได้อีกด้วย”

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) รักษาการผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม.ใช้พื้นที่ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ที่มีความทันสมัยและมีความพร้อมสำหรับเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น ภายในประกอบด้วย ห้องฝึกอบรมภาคทฤษฎี 4 ห้อง ห้องฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องสอบภาคทฤษฎี 1 ห้อง และสำนักงาน 1 ห้อง รวมทั้งมีอุปกรณ์จำลองการขับเคลื่อนและอุปกรณ์สำหรับฝึกใช้งาน
โดยในระยะเริ่มต้นจะเปิดอบรมเฉพาะพนักงานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันในตำแหน่งพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า และหัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถก่อน


ทั้งนี้ รฟม.ได้กำหนดการฝึกอบรมคนขับรถไฟฟ้าได้ชุดละ 30 คน รองรับการฝึกอบรมได้ปีละ 2 หลักสูตร ใช้เวลาหลักสูตรละ 230 ชั่วโมง หรือประมาณ 3 เดือน ค่าเรียนประมาณ 18,000 บาท /หลักสูตร จะได้รับการรับรองเพื่อนำผลการฝึกอบรมไปประกอบการขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางต่อไป ขณะที่ปัจจุบัน BEM มีพนักงานขับรถไฟฟ้าในสายสีน้ำเงิน MRT และสายสีม่วง (เตาปูน-บางไผ่) ประมาณ 680 คน และจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากจะมีขบวนรถไฟฟ้ามาเพิ่มอีก 35 ขบวนในเร็วๆ นี้กำลังโหลดความคิดเห็น...